Nettivihje-palvelu voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun

Julkaisuajankohta 2.10.2017 19.25 | Julkaistu suomeksi 2.11.2017 klo 19.34
Tiedote
Nina Vaaranen-Valkonen ja Antti Järventaus Pelastaa Lapset ry:stä.

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2017 voitti Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje-palvelu, jonka kautta voi tehdä nimettömän ilmoituksen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavasta sisällöstä verkossa. Kilpailun teemana oli tänä vuonna kyberturvallisuus. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa joulukuussa Tallinnassa.

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämässä kilpailussa haettiin joko järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä verkkorikoksia torjuvia hankkeita tai kansalaisten kyberturvallisuutta ja -tietoisuutta lisääviä hankkeita. Kilpailuun osallistui määräaikaan mennessä neljä ehdokasta, jotka olivat Nettivihje-palvelu (Pelastakaa Lapset ry.), Kyberin taskutieto -opas (Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Jyväskylän yliopisto), Informaatioturvallisuus-kurssi (Maanpuolustuskoulutus) ja Rakkauspetokset verkossa -hanke (Länsi-Uudenmaan poliisilaitos).

Nettivihje kannustaa puuttumaan ja helpottaa viranomaistyötä

Kilpailun voittajaksi valittu Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje-palvelu on toiminut Suomessa vuodesta 2002. Palvelu on osa kansainvälistä verkostoa, johon kuuluu vihjepalveluita eri maissa. Nettivihjeeseen kuka tahansa voi nimettömästi ilmoittaa havaitsemastaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavasta materiaalista tai toiminnasta verkossa.

Nettivihje ei ole viranomaistoimija, mutta tieto laittomaksi arvioidusta aineistosta välitetään Keskusrikospoliisille. Palveluun saatavat vihjeet helpottavat viranomaisten työtä. Matalan kynnyksen palvelu kannustaa netinkäyttäjiä reagoimaan epäilyttäviin sisältöihin ja helpottaa niistä ilmoittamista. Nettivihjeeseen on elokuuhun 2017 mennessä ilmoitettu yli 64 000 yksittäistä vihjettä. Vihjeiden avulla laittomat materiaalit saadaan poistettua verkosta nopeammin ja uhrien tunnistaminen ja auttaminen helpottuu.

Kilpailun voittajan valitsi rikoksentorjuntaneuvoston nimeämä kolmihenkinen asiantuntijaraati, jossa oli edustaja oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä ja Keskusrikospoliisista. Nettivihje-palvelussa raati arvosti erityisesti sen laajaa kansainvälistä yhteistyötä, toiminnan jatkuvuutta ja mahdollisuuksia palvelun kehittämiseen. Palvelun toiminta on vakiintunutta ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Palvelun vahvuutena on myös sen hyödynnettävyys järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien verkkorikosten torjunnassa.

Kansalaisten tietoisuutta verkkorikoksista parannettava

Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski näkee Nettivihje-palvelun tekevän ansiokasta työtä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi verkossa. Toiminnan tarkoituksena on lasten seksuaalisten kuvien leviämisen estäminen ja uhrien auttaminen.

– Lapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö lisää riskiä joutua seksuaalirikoksen uhriksi myös myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa. Nettivihjeen toiminta onkin tärkeää erityisesti toistuvan uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi, Velitski arvioi.

Velitski näkee kaikki kilpailuun osallistuneet hankkeet tärkeinä avauksina kansalaisten kyberturvallisuuden parantamisessa. Kyberturvallisuusoppaita on tärkeä saada levitettyä ja kursseja järjestettyä tarpeen mukaan. Rakkauspetoksia verkossa ehkäisevä ja uhreja auttava hanke puolestaan vastaa ajankohtaiseen ongelmaan ja saadaan toivottavasti toteutettua suunnitelmien mukaan.

Lisätietoa rikoksentorjuntakilpailusta: Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa, puh. 02951 50223, [email protected]

Lisätietoa Nettivihjeestä: Päällikkö Antti Järventaus, Lapset ja digitaalinen media -yksikkö / Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 3646410, [email protected].


Linkit

» 2017 rikoksentorjuntakilpailuun osallistuneiden hankkeiden esittelyt