Raha- ja digipelaaminen

 Digipelaamisella tarkoitetaan esimerkiksi internetissä, pelikonsoleilla tai älypuhelimilla pelattavia pelejä. Rahapelaamista ovat esimerkiksi lotto, rahapeliautomaatit, arvat ja osa nettipeleistä. Moni nuori pelaa ainakin silloin tällöin. Pelaaminen on hyvä tapa viettää vapaa-aikaa, kun siihen käytetty aika pysyy kohtuullisena. Pelaamiseen syntyvä riippuvuus voi kuitenkin aiheuttaa nuorelle erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, joten huolestuttavaan pelaamiseen on syytä puuttua ajoissa.

Materiaalit

EHYT ry:n sivusto ja oppimateriaalit

Järjestön sivuilta löytyy esimerkiksi Pelikasvattajan käsikirja, josta nuorten parissa toimivat saavat työnsä tueksi tietoa pelaamisesta ja peliongelmista. Nuoria voi ohjeistaa tutustumaan pelipäiväkirjaan, jonka avulla omaa pelaamista ja siihen käytettävää aikaa voi seurata.  

Nuoret pelissä -opas

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamassa oppaassa on tietoa nuorten rahapelaamisesta ja digitaalisesta pelaamisesta ammattikasvattajille, huoltajille ja muille läheisille. Oppaassa ohjeistetaan tunnistamaan pelaamiseen liittyviä ongelmia ja ottamaan niitä puheeksi nuorten kanssa. Suurin osa nuorista pelaa ainakin silloin tällöin, joten siitä on luontevaa puhua yhdessä esimerkiksi koulussa. Pelikasvatuksessa on hyvä ottaa esille esimerkiksi rahankäyttö, ikärajat ja pelaamisen vaikutukset terveyteen.

Nuortenlinkki

Nuortenlinkissä on nuorille ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa erilaisista riippuvuuksista. Sivujen Tietopiste-osioon on koottu tietoa nuorten pelaamisesta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä. Tietoa voi hyödyntää ammattikasvattajan työn tukena ja apuna nuorten kanssa keskustelemiseen. Nuortenlinkistä löytyy myös esimerkiksi pelaamiseen liittyvä tietovisa, vlogeja ja muuta materiaalia, johon nuoria voi ohjeistaa tutustumaan.

Vahvistamon materiaalit

Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Sivustolta löytyy materiaaleja nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemisestä.