Rikoksentorjuntaneuvoston tehtävät

Valtioneuvoston asetuksen mukaan neuvoston tehtävänä on muun muassa:

  • seurata rikollisuutta ja koota tietoa toimista sen ehkäisemiseksi
  • edistää rikollisuuden ehkäisyyn vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä rikollisuutta ehkäisevien hankkeiden ja tointen yhteensovittamisessa
  • valmistella ohjelmia ja tehdä aloitteita ja esityksiä rikosten ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi
  • edistää tiedotusta rikoksentorjunnan mahdollisuuksista, menetelmistä ja suositeltavista käytännöistä sekä ylläpitää ja kehittää rikosten ehkäisyn tietopalvelua
  • tehdä aloitteita rikoksentorjunnan kehittämistä palveleviksi tutkimuksiksi ja kehittää rikoksentorjunnan suunnittelua ja menetelmiä
  • antaa lausuntoja viranomaisten ja yhteisöjen suunnitelmista, jotka voivat vaikuttaa rikollisuuteen tai joilla pyritään ehkäisemään rikoksia, ja avustaa näitä asiantuntemuksella rikoksentorjuntahankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa
  • antaa oikeusministeriölle määräajoin katsaus rikollisuusongelmista ja suosituksensa niitä vähentäviksi toimiksi
  • pitää yhteyttä ulkomaiden ja kansainvälisiin rikoksentorjunnan toimielimiin sekä
  • suorittaa muut oikeusministeriön sille antamat tehtävät.

Asetus rikoksentorjuntaneuvostosta 396/2007

Rikoksentorjuntaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muutos

Rikoksentorjuntaneuvoston työjärjestys