Tutkimusjaosto

Tutkimusjaosto kokoontuu 2016Jaoston tehtävänä on tarkastella rikoksentorjunnan ja sen tutkimuksen hyviä käytäntöjä, tehdä tutkimusaloitteita, osallistua rikoksentorjuntakatsausten valmisteluun ja seurata rikollisuustilanteen kehitystä.

Hyvien käytäntöjen seuranta

Hyvien käytäntöjen seurannassa jaosto ottaa vahvasti tutkimuksen ja erityisesti arviointitutkimuksen näkökulman. Hyvillä rikoksentorjunnan käytännöillä on tutkimusperusteista näyttöä rikollisuuden vähentämisestä tai ehkäisemisestä tai jonkin turvallisuuden osa-alueen lisäämisestä. Tutkimusjaosto pyrkii edistämään vaikuttavuustutkimusta ja nostamaan tätä kautta esille tutkimuksella toimiviksi osoitettuja menetelmiä. Tutkimusjaosto edistää myös prosessiarviointeja sekä systemaattisia katsauksia.

Arviointitutkimuksen tietokanta

Jaosto tukee tutkimustiedon levittämistä ja tulosten koostamista osallistumalla suomalaisen rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokannan kehittämiseen. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on koostanut tutkimustietokannan, jota päivitetään uusilla tutkimuksilla tarpeen mukaan. Tutkimustietokantaa on pyritty kehittämään sellaiseksi, että arvioinnin tavoite, arvioinnin menetelmä, arvioidun toimenpiteen sisältö ja arvioinnin tulos ilmenevät selkeästi käyttäjälle.

Tutkimusaloitteet

Tutkimusaloitteita jaosto tekee kolmella tasolla:

1) Rikoksentorjunnan tutkimuksen edellytykset ja infrastruktuurit. Jaoston huomion kohteena ovat vaikuttavuustutkimuksen osaaminen ja koulutus, rikoksentorjunnan tutkimuksen rahoitus, arviointi- ja kokeilukulttuurin edistäminen, julkaisufoorumeja koskevat seikat sekä avoimen datan periaatteen edistäminen.

2) Kansalliset seurantajärjestelmät. Jaosto tarkastelee ja tekee suosituksia rikollisuuden ja turvallisuuden kansallisista seurantajärjestelmistä ja rikoksentorjuntanäkökulman asemasta niissä.

3) Yksittäiset tutkimustarpeet. Jaosto tekee tutkimusaloitteita myös yksittäisistä, tärkeinä pitämistään rikoksentorjunta-aiheista.

Rikollisuustilanteen seuranta

Rikollisuustilanteen seurannassa jaosto korostaa tutkimusperustaista näkökulmaa ja nojautumista olemassa oleviin kriminologisiin seurantaresursseihin. Jaosto kehittää paikallisia turvallisuuskyselyjä. Tavoitteena on, että kyselyissä huomioidaan uudet turvallisuutta koskevat riskit ja huolet, yritys- ja yhteisönäkökulma sekä vastaavuus suhteessa kansallisiin osoitinjärjestelmiin.

Tutkimusjaoston kokoonpano

Puheenjohtaja

Professori Janne Kivivuori Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

Jäsenet

Suunnittelija Petri Danielsson, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Ylilääkäri Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja, Itä-Suomen yliopisto

Oikeuspsykologian dosentti Taija Laajasalo, Helsingin yliopisto

Tutkimusprofessori Kristiina Huttunen, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos

Tutkijatohtori Mika Sutela, Itä-Suomen yliopisto

Jaoston sihteereinä toimivat erikoissuunnittelija Markus Alanko ja pääsihteeri Minna Piispa rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä.

Jaoston toimikausi kestää 30.11.2021 saakka.

Arviointi-tutkimuksen tietokanta

Rikoksentorjunnan toimenpiteiden tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja lisätä kansalaisten turvallisuutta. Mutta miten eri toimenpiteillä onnistutaan näissä tavoitteissa?

Tutustu tietokantaan

Tutkimusjaoston kannanotto

Tutkimusjaosto esittää yhdeksää toimenpidettä tutkimustietoon perustuvan arviointitutkimuksen kehittämiseksi.

Lue kannanotto