Perhe- ja lähisuhdeväkivalta

 Perheessä tai läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvasta väkivallasta voi olla vaikea puhua ja sen tunnistaminen voi olla haastavaa. Nuoria on hyvä muistuttaa, että kodin sisällä tapahtuvasta väkivallasta voi kertoa ulkopuoliselle eikä sitä tarvitse hävetä tai salata. Ammattilaiset voivat materiaalien avulla käsitellä nuorten kanssa esimerkiksi väkivallan ilmenemistapoja, väkivallan aiheuttamia tunteita ja avun hakemista joko itselle tai läheiselle.

Materiaalit

Fredi-opetusmateriaalit pojille ja Friidu-opetusmateriaalit tytöille

Tytöille ja pojille suunnatuissa oppaissa johdatetaan ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta keskustelemiseen nuorten kanssa. Tyttöjen oppaassa käsitellään mm. naisten kokemaa epätasa-arvoa ja väkivaltaa, poikien oppaassa painotetaan mm. seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Oppaat sopivat kouluopetukseen ja muuhun kasvatustyöhön ja niiden avulla voi toteuttaa yksittäisiä harjoituksia tai laajempaa ihmisoikeuskasvatusta.

Dilemman musiikkivideo lähisuhdeväkivallasta

Mä en pelkää sua enää -kappale ja musiikkivideo kertovat perheväkivallastaa ja siitä selviytymisestä. Artisti puhuu omista lapsuuden ja nuoruuden kokemuksistaan. Musiikkivideo antaa nuorelle ajattelemisen aihetta ja neuvoja omien kokemusten käsittelyyn.

Nettiturvakodin lasten ja nuorten sivut

Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämän Nettiturvakodin lasten ja nuorten sivuilla on nuorille tarkoitettua tietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta. Sivuilla on ohjeita väkivallan tunnistamiseen, avun hakemiseen ja kaverin auttamiseen. Nuoret voivat harjoitella lähisuhdeväkivallan tunnistamista mm. testien, pelien ja videoiden avulla.

RIKUn materiaalipaketit ammattilaisille

Rikosuhripäivystys on koonnut ladattavia materiaaleja, jotka sopivat monille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Materiaaleissa käsitellään mm. perheväkivallan puheeksi ottamista ja avun hakemista. Materiaalit pohjautuvat videoihin ja niihin kuuluu muuta tukimateriaalia, jossa on myös ohjeita ammattilaiselle materiaalin käyttöön ja aiheen purkamiseen nuorten kanssa.

RIKUn nuorten sivut

Rikosuhripäivystyksen nuorten sivuilla on kattavasti nuorille suunnattua tietoa väkivallan muodoista ja sen tunnistamisesta. Nuoria voi ohjeistaa itsenäisesti tutustumaan materiaaleihin ja muistuttaa, että sivustolta saa tukea itselleen tai kaverille ongelmatilanteissa. Sivuja voi hyödyntää ammattilaisille suunnattujen RIKUn materiaalien rinnalla.

Uskalla puhua väkivallasta -materiaali ammattilaisille

Ensi- ja turvakotien liitto on tuottanut opettajille ja muille nuorten kanssa työskenteleville tarkoitetun Uskalla puhua väkivallasta -materiaalin perheväkivallan käsittelyyn yläkouluikäisten kanssa. Oppaassa kuvataan, miksi nuorten kanssa on tärkeää puhua perheväkivallasta. Materiaalissa on vinkkejä myös Nettiturvakoti-sivuston hyödyntämiseen kasvatuksessa ja valmiita oppituntimalleja asian käsittelyyn.