Seurusteluväkivalta

Seurusteluväkivalta on parisuhdeväkivallan muoto, joka koskettaa monia nuoria, sekä tyttöjä että poikia. Seurusteluväkivalta voi olla esimerkiksi mustasukkaisuutena tai haukkumisena ilmenevää henkistä väkivaltaa tai fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Ehkäisemällä seurusteluväkivaltaa jo nuorena vähennetään parisuhdeväkivaltaa myös aikuisiällä. Nuorten seurusteluväkivaltaa voidaan ehkäistä jakamalla nuorille tietoa seurustelusuhteiden pelisäännöistä ja omien oikeuksien tunnistamisesta.

Materiaalit

My Space, Not Yours -hankkeen materiaalit

Hankkeessa kehitettiin toimintamalli ja oppimateriaaleja, joilla voidaan puuttua nuorten kokemaan seksuaaliseen väkivaltaan ja sen uhkaan. Materiaaleissa on huomioitu myös erityisesti nuorten seurusteluväkivallan ehkäisy. Materiaalit on tarkoitettu käsiteltäviksi yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Menetelmäoppaassa on ohjeita harjoituksiin, joita voi toteuttaa oppitunneilla nuorten kanssa. Oppaassa on oma osionsa seurusteluväkivaltaan liittyville harjoituksille ja tueksi on laadittu myös Prezi-esitys aiheen käsittelyyn.

Nettiturvakoti

Sivuston nuorten osiossa on ohjeita seurusteluväkivallan tunnistamiseen ja avun hakemiseen. Materiaalia voi hyödyntää aiheen käsittelyssä kasvatustyön ohessa ja nuoria voi ohjeistaa tutustumaan materiaaleihin itse. Erityisesti Rakkausmaisteri- ja Seksimaisteri-testien avulla nuoret voivat harjoitella seurusteluun liittyvien sääntöjen tunnistamista ja heitä voi rohkaista keskustelemaan aiheesta.

Nuorten Exit -sivusto

Nuorten Exit tekee seksuaalista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää työtä ja tarjoaa verkossa tukea nuorille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyviin tilanteisiin. Sivustolla on nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja nuorten läheisille materiaaleja, joissa ohjeistetaan seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiottamisesta nuoren kanssa. Seurusteluväkivaltaa käsitellään erityisesti videoilla, joiden käsittelyyn nuorten kanssa on myös saatavilla ohjeita. Sivuston materiaalipankista ammattilaiset voivat lisäksi ladata käyttöönsä oppaan sekä valmiita työpajaohjeistuksia ja pelejä aiheen käsittelyyn nuorten kanssa.  Nuorille itselleen sivustolla on seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, vastikkeellisesta seksistä, omien rajojen tunnistamisesta ja avun hakemisesta. 

Poliisitube: seurusteluväkivalta

Poliisin YouTube-kanavalla seurusteluväkivaltaa on käsitelty vlogissa. Videolla poliisi kehottaa nuoria muistamaan omat ja muiden rajat sekä hakemaan apua, jos kokee väkivaltaa seurustelusuhteessa.

RIKUn materiaalipaketit ammattilaisille

Rikosuhripäivystys on koonnut ladattavia materiaaleja, jotka sopivat monille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Materiaalit pohjautuvat videoihin ja niihin kuuluu muuta tukimateriaalia, jossa on myös ohjeet ammattilaiselle materiaalin käyttöön ja aiheen purkamiseen nuorten kanssa. Yhtenä aiheena materiaaleissa on seurusteluväkivalta ja omien rajojen tunnistaminen. Seurusteluväkivallasta on tehty mm. tietokilpailu, jonka avulla voi käydä läpi nuorten tietoja ja käsityksiä aiheesta.

THL:n Turvataitoja nuorille -opas 

Oppaassa opastetaan nuorten turvataitokasvatukseen, jonka tavoitteena on käydä läpi seksuaalisen väkivallan ja seurusteluväkivallan ilmiöitä, niihin liittyviä myyttejä ja käsityksiä. Opas on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. Materiaaliin kuuluu ohjeita harjoituksiin, joiden avulla asioita voidaan käsitellä yhdessä nuorten kanssa. Seurustelun ja seurusteluväkivallan käsittelyyn on koottu harjoituksia, joissa nuoret voivat esimerkiksi eläytyä erilaisiin tilanteisiin ja tunteisiin.