Pohjoismaiden liput

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaisilla rikoksentorjunnan organisaatioilla on ollut pitkään yhteistyötä. Yhteistyötä edistävät Pohjoismaiden kulttuuriset ja kielelliset yhteydet sekä samankaltaiset näkökulmat rikollisuuden torjuntaan. Pohjoismaiden rikoksentorjuntaorganisaatiot kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia rikoksentorjunnan aiheita.

Pohjoismaiden rikoksentorjuntaorganisaatiot

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto Brå on viranomainen, joka toimii Ruotsin hallituksen alaisuudessa ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Brå tuottaa ja julkaisee Ruotsin virallisia rikollisuustilastoja ja muita katsauksia ja tutkimuksia. Lisäksi Brå mm. järjestää vuosittain Tukholman Kriminologisen symposiumin, joka on kansainvälinen kriminologiaan ja kriminaalipolitiikkaan keskittyvä konferenssi.

Norjan rikoksentorjunnan osaamiskeskus KFK on itsenäinen viranomainen, joka toimii Norjan hallituksen alaisuudessa. KFK kerää ja levittää erityisesti paikalliseen rikoksentorjuntaan liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä. KFK aloitti toimintansa elokuussa 2015 ja sitä edelsi Norjan rikoksentorjuntaneuvosto KRÅD.

Tanskan rikoksentorjuntaneuvosto DKR on verkosto, johon kuuluu keskeisiä rikoksentorjunnan järjestöjä, viranomaisia ja muita ammattilaisia. DKR koordinoi rikoksentorjuntatyötä ammattilaisten työtä ja tarjoaa tietoa ja neuvoja rikosten ehkäisyyn.

Islannissa ei ole samantapaista rikoksentorjuntaneuvostoa kuin muissa Pohjoismaissa. Rikoksentorjunta ja muu turvallisuuden edistämistyö kuuluvat Islannin sisäministeriön vastuulle.

Vuosikokoukset ja yhteistyöhankkeet

Pohjoismaiset rikoksentorjuntaorganisaatiot järjestävät vuosittaisia tapaamisia, joissa käsitellään rikoksentorjunnan ajankohtaisia teemoja. Tapaamisen järjestää se maa, joka kulloinkin on puheenjohtajana. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain. 

Viimeisin pohjoismainen yhteishanke liittyi nuorten seurusteluväkivallan ehkäisyyn, ja siinä kerättiin tietoa eri maiden seurusteluväkivaltaa ehkäisevistä hankkeista ja niiden vaikuttavuudesta. Vuonna 2014 pohjoismaiden rikoksentorjuntaorganisaatiot toteuttivat naapuriapuhankkeen, jossa selvitettiin asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia Pohjoismaissa. Vuosina 2007−2008 Pohjoismaiden rikoksentorjuntaorganisaatioilla oli yhteinen väkivaltaan liittyvä hanke.

Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK)

Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) edistää pohjoismaista kriminologista tutkimusta ja hyödyntää kriminologista tietoa jäsenmaiden viranomaisen toiminnan tukemisessa. NSfK järjestää tutkimusseminaareja, myöntää tutkimus- ja matka-avustuksia ja julkaisee tieteellistä Nordic Journal of Criminology -lehteä. Kaikki viisi Pohjoismaata on mukana NSFK:n toiminnassa ja vetovastuu kiertää maalta toiselle. 

NSfK:n vuosittain järjestämissä tutkimusseminaareissa keskitytään johonkin rikollisuuden teemaan.

Pohjoismaisten organisaatioiden verkkosivut

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto - Brottsförebyggande rådet

Norjan rikoksentorjunnan osaamiskeskus - Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggning (KFK)

Tanskan rikoksentorjuntaneuvosto - Det Kriminalpraeventive Råd (DKR)

Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK)

Yhteisten hankkeiden raportteja

Seurusteluväkivaltahankkeen loppuraportti 2017 

Naapuriapuhankkeen loppuraportti 2016 (suomeksi)

Pohjoismaisen väkivaltahankkeen loppuraportti 2009 (Pohjoismaiden ministerineuvoston sivuilla)