Katsaukset

Rikoksentorjuntakatsauksen 2016 julkistaminenRikoksentorjuntaneuvoston tehtäviin kuuluu antaa katsauksia rikollisuusongelmista ja suosituksia niitä vähentäviksi toimiksi. 

Rikoksentorjuntaneuvosto tarkasteli vuoden 2017 katsauksessaan petosrikollisuutta ja ehdotti keinoja sen vähentämiseksi. Katsaus keskittyi myyntipetoksiin, identiteettivarkauksiin ja ikääntyneisiin uhreihin kohdistuviin petoksiin. Suositukset liittyvät viranomaistyön tehostamiseen, pankkien toimintaan, tutkimustiedon keräämiseen sekä kansalaisten tiedottamiseen ja opastamiseen.

Edellisen vuoden 2016 katsauksen aiheena olivat maahanmuuttotilanteen haasteet rikosten ehkäisylle ja hyvät käytännöt, joilla tulijoiden joutumista rikoksen uhriksi tai rikoksiin syyllistymistä voidaan ehkäistä. Katsaukseen liittyen rikoksentorjuntaneuvosto toteutti Maahanmuuttoviraston kanssa kyselyn vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Petosrikollisuus ja sen ehkäisy. Rikoksentorjuntakatsaus 2017.

Rikoksentorjuntakatsaus 2016. Rikoksentorjunnan tärkeys maahanmuuttotilanteen tuomien haasteiden ratkaisussa.

2016 katsaukseen liittyvä kyselytutkimus vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Rikoksentorjuntakatsaus 2011. Rikokset ja rikosten ehkäisyn mahdollisuudet.