Katsaukset

Rikoksentorjuntakatsauksen 2016 julkistaminenRikoksentorjuntaneuvosto antaa katsauksia rikollisuusongelmista ja suosituksia niitä vähentäviksi toimiksi. 

Vuoden 2018 katsauksessaan neuvosto tarkasteli lähiympäristön turvallisuuden parantamisen keinoja. Katsauksessa annetaan suosituksia rikoksentorjunnan näkökulman huomioon ottamiseen rakennetun ympäristön suunnittelussa sekä asukkaiden osallistamiseen. 

Vuonna 2017 neuvosto tarkasteli petosrikollisuutta ja ehdotti keinoja sen vähentämiseksi. Katsaus keskittyi myyntipetoksiin, identiteettivarkauksiin ja ikääntyneisiin uhreihin kohdistuviin petoksiin. Suositukset liittyvät viranomaistyön tehostamiseen, pankkien toimintaan, tutkimustiedon keräämiseen sekä kansalaisten tiedottamiseen ja opastamiseen.

Vuoden 2016 katsauksen aiheena olivat maahanmuuttotilanteen haasteet rikosten ehkäisylle ja hyvät käytännöt, joilla tulijoiden joutumista rikoksen uhriksi tai rikoksiin syyllistymistä voidaan ehkäistä. Katsaukseen liittyi Maahanmuuttoviraston kanssa toteutettu kysely vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Rikoksentorjunnan mahdollisuudet lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa. Rikoksentorjuntakatsaus 2018.

Petosrikollisuus ja sen ehkäisy. Rikoksentorjuntakatsaus 2017.

Rikoksentorjuntakatsaus 2016. Rikoksentorjunnan tärkeys maahanmuuttotilanteen tuomien haasteiden ratkaisussa.

2016 katsaukseen liittyvä kyselytutkimus vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Rikoksentorjuntakatsaus 2011. Rikokset ja rikosten ehkäisyn mahdollisuudet.