Katsaukset

Julkaisuja pöydällä.Rikoksentorjuntaneuvosto antaa katsauksia rikollisuusongelmista ja suosituksia niitä vähentäviksi toimiksi. 

Vuoden 2019 katsauksen aiheena oli nuorten huumeidenkäyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ehkäiseminen. Se oli myös Suomen EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) puheenjohtajuuskauden teemana. Vuoden 2019 rikoksentorjuntakatsaus muodostuu EUCPN:n julkaisemasta hyvien käytäntöjen käsikirjasta ja Suomen tilanteen taustoituksesta.

Vuoden 2018 katsauksessaan neuvosto tarkasteli lähiympäristön turvallisuuden parantamisen keinoja. Katsauksessa annetaan suosituksia rikoksentorjunnan näkökulman huomioon ottamiseen rakennetun ympäristön suunnittelussa sekä asukkaiden osallistamiseen. 

Vuonna 2017 neuvosto tarkasteli petosrikollisuutta ja ehdotti keinoja sen vähentämiseksi. Katsaus keskittyi myyntipetoksiin, identiteettivarkauksiin ja ikääntyneisiin uhreihin kohdistuviin petoksiin. Suositukset liittyvät viranomaistyön tehostamiseen, pankkien toimintaan, tutkimustiedon keräämiseen sekä kansalaisten tiedottamiseen ja opastamiseen.

Vuoden 2016 katsauksen aiheena olivat maahanmuuttotilanteen haasteet rikosten ehkäisylle ja hyvät käytännöt, joilla tulijoiden joutumista rikoksen uhriksi tai rikoksiin syyllistymistä voidaan ehkäistä. Katsaukseen liittyi Maahanmuuttoviraston kanssa toteutettu kysely vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Rikoksentorjuntakatsaus 2019: 
Huumausaineisiin liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisy. EUCPN:n käsikirja 16. 
Huumausaineisiin liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisy. Tilanne Suomessa. 

Rikoksentorjunnan mahdollisuudet lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa. Rikoksentorjuntakatsaus 2018.

Petosrikollisuus ja sen ehkäisy. Rikoksentorjuntakatsaus 2017.

Rikoksentorjuntakatsaus 2016. Rikoksentorjunnan tärkeys maahanmuuttotilanteen tuomien haasteiden ratkaisussa.

2016 katsaukseen liittyvä kyselytutkimus vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Rikoksentorjuntakatsaus 2011. Rikokset ja rikosten ehkäisyn mahdollisuudet.