Tunnetaidot

Tunnetaitoja vahvistamalla parannetaan vuorovaikutusta, ihmissuhteita ja henkistä hyvinvointia. Tunnetaitoihin liittyvillä materiaaleilla ja harjoituksilla voidaan ehkäistä esimerkiksi aggressiivista käyttäytymistä ja väkivaltaa. Hyvät tunnetaidot auttavat nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa, hakemaan apua ongelmiin ja puuttumaan uhkaaviin tilanteisiin myös sivustakatsojan roolissa.

Materiaalit

Mielenterveysseuran materiaalit

Mielenterveysseuralla on yläkoulun ja toisen asteen opetukseen tarkoitettuja aineistoja, joissa käsitellään esimerkiksi mielen hyvinvointia, tunnetaitoja, ihmissuhteita, turvaverkkoja ja turvallista oppilaitosympäristöä. Sivuilta löytyy yläasteen ja toisen asteen opetukseen soveltuvia oppituntikokonaisuuksia ja tausta-aineistoja. Nuorisotyön ammattilaiset voivat myös syventää osaamistaan Mielenterveys voimaksi -materiaalipaketilla ja -koulutuksella. Nuorille voi lisäksi vinkata Mielenterveysseuran Sekasin-chatista, jossa nuoret voivat purkaa esimerkiksi mielenterveyteen, ihmissuhteisiin tai vaikeaan elämäntilanteeseen liittyviä huolia.

Mitä sä rageet? -materiaalit

Materiaaleihin kuuluu nuorille ja varhaisnuorille suunnattu tunnetaitokirja, johon sisältyy aikuisille ja kasvattajille tarkoitettu opas. Tunnetaitokirjassa on neuvoja erilaisille nuorille tunteiden ilmaisuun: siinä käsitellään esimerkiksi vihan purkautumista, pelkoa ja toisten kunnioittamista. Kasvattajan oppaassa on ohjeita tunnetaitojen käsittelyyn ja nuorten kanssa toteutettaviin ryhmäharjoituksiin. Kasvatustyön ammattilaisille ja vanhemmille on myös erillinen käsikirja, jossa kerrotaan lasten ja nuorten tunnetaitojen merkityksestä ja annetaan vinkkejä tunteista keskustelemiseen ja harjoitteisiin. Tunnetaitokirjat ovat maksullisia, mutta niihin liittyviä tunnepostereita voi ladata itselleen ilmaiseksi.

MLL:n Nuortennetti

Nuortennetissä on nuorille tietoa mm. ihmissuhteista, hyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Nuori voi materiaalin avulla pohtia esimerkiksi pelkoja, mielialan muutoksia tai liikunnan merkitystä hyvinvoinnille. Sivujen kautta voi myös saada apua ja tukea ongelmiin tai vinkkejä kaverin auttamiseen.

Nuortenlinkki

Nuortenlinkissä on nuorille ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa erilaisista riippuvuuksista sekä mm. ihmissuhteisiin ja mielenterveyteen liittyvistä teemoista, kuten yksinäisyydestä, itsetunnosta ja masennuksesta. Sivuston materiaaleista voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorten itsensä kirjoittamia tarinoita ja nuorten vlogeja, joissa käsitellään mm. ihmissuhteita ja niiden ongelmia.

Palokuntanuorten materiaalit

Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) tuottamissa palokuntanuorten materiaaleissa käsitellään eri teemoja, kuten hankaluuksia sosiaalisissa suhteissa, arjen huolia, vuorovaikutusta ja kiusaamista. Materiaalit on tarkoitettu ensisijaisesti palokuntanuorisotyön ohjaajien käyttöön.

Vahvistamon materiaalit

Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Sivustolta löytyy materiaaleja nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemisestä.