Toiminta

Rikoksentorjuntaneuvosto koolla Helsingin käräjäoikeudessa 2017Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa keskitytään periaatteellisiin kysymyksiin ja käsitellään rikoksentorjunnan keskeisiä teemoja. Neuvostolla on työvaliokunta, tutkimusjaosto ja paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto. Tarvittaessa rikoksentorjuntaneuvosto asettaa erityisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Asioita valmistelee ja neuvoston päivittäistä toimintaa hoitaa oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla työskentelevä sihteeristö.

Rikoksentorjuntaneuvosto on vuonna 2001 perustetun EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) kansallinen yhteyspiste yhdessä oikeusministeriön kanssa. Yhteistyö pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen kanssa on vanhastaan tiivistä.

Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee yhdessä oikeusministeriön kanssa aikakauslehteä HAASTE – asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta.

Neuvostolla on toimikaudella 2015–2018 seuraavat painopisteet:

1) Neuvosto vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa.

2) Neuvosto kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä.

3) Neuvosto laatii kansallisen rikoksentorjuntaohjelman.

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintalinjaukset 2015–2018