Toiminta

Rikoksentorjuntaneuvosto koolla Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa keskitytään periaatteellisiin kysymyksiin ja käsitellään rikoksentorjunnan keskeisiä teemoja. Neuvostolla on työvaliokunta. Tarvittaessa rikoksentorjuntaneuvosto asettaa erityisiä kysymyksiä käsitteleviä jaostoja tai työryhmiä. Asioita valmistelee ja neuvoston päivittäistä toimintaa hoitaa oikeusministeriössä työskentelevä sihteeristö.

Rikoksentorjuntaneuvosto on EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) kansallinen yhteyspiste yhdessä oikeusministeriön kanssa. Yhteistyö pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen kanssa on tiivistä.

Neuvosto julkaisee yhdessä oikeusministeriön kanssa Haaste-verkkolehteä, joka käsittelee rikoksentorjuntaa ja kriminaalipolitiikkaa.

Toimikaudella 2024–2027 neuvoston työ painottuu hallituksen nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan liittyviin tehtäviin.