Toiminta

Rikoksentorjuntaneuvosto koolla Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa keskitytään periaatteellisiin kysymyksiin ja käsitellään rikoksentorjunnan keskeisiä teemoja. Neuvostolla on työvaliokunta, tutkimusjaosto ja paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto. Tarvittaessa rikoksentorjuntaneuvosto asettaa erityisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Asioita valmistelee ja neuvoston päivittäistä toimintaa hoitaa oikeusministeriössä työskentelevä sihteeristö.

Rikoksentorjuntaneuvosto on vuonna 2001 perustetun EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) kansallinen yhteyspiste yhdessä oikeusministeriön kanssa. Yhteistyö pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen kanssa on vanhastaan tiivistä.

Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee yhdessä oikeusministeriön kanssa aikakauslehteä HAASTE – asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta.

Neuvostolla toimikaudella 2018–2021 painopisteitä olivat:

  1. Neuvosto vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa.
  2. Neuvosto kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä kriminologisen tutkimusnäytön varassa.
  3. Neuvosto edistää rikoksentorjunnan toimenpiteiden arviointia ja olemassa olevan arviointitiedon koostamista.
  4. Neuvosto edistää ja seuraa kansallisen rikoksentorjuntaohjelman – Turvallisesti yhdessä – toimeenpanoa.

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintalinjat 20182021