Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Rikoksista kysymällä ja puhumalla avoimesti voidaan ehkäistä nuorten rikoksia ja uhriksi joutumista. Rikoksia vähennetään vaikuttamalla kaikkiin osapuoliin – rikosten tekijöihin, uhreihin ja sivustakatsojiin. Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja, jotka on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön. 

Perheväkivalta

Perheenjäsenten tai läheisten väkivallasta voi olla vaikea puhua, mutta nuoria voi opettaa tunnistamaan väkivallan muotoja ja ymmärtämään, ettei väkivaltaa tarvitse salata tai hävetä.

Materiaaleja lähisuhdeväkivallasta

Seksuaalinen väkivalta

Seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön ehkäisyssä on tärkeää kertoa nuorille omista rajoista ja seksuaalisen väkivallan tunnusmerkeistä.

Materiaaleja seksuaalisesta väkivallasta

Seurusteluväkivalta

Seurusteluväkivaltaa kokevat niin tytöt kuin pojatkin. Nuoret tarvitsevat tietoa seurustelusuhteiden pelisäännöistä, väkivallan eri muodoista ja omista oikeuksistaan.

Materiaaleja seurusteluväkivallasta

Kiusaaminen

Kiusaamista tapahtuu niin koulussa, harrastuksissa kuin verkossa. Nuorille on tärkeää painottaa, että kiusaaminen ei ole milloinkaan kiusatun vika ja että kiusaamiseen voi puuttua koska tahansa.

Materiaaleja kiusaamisen ehkäisyyn

Mediataidot

Media ja erityisesti sosiaalinen media ovat olennainen osa nuorten arkea. Nuorten kanssa on hyvä käsitellä erilaisia mediaan liittyviä uhkia ja opettaa heitä arvioimaan median sisältöjä.

Materiaaleja mediataitojen vahvistamiseen

Päihteet

Päihteet liittyvät usein nuorten rikoksiin. Päihteiden käytön seurauksista on tärkeää keskustella nuorten kanssa avoimesti ja muistuttaa, että itselle tai kaverille voi hakea apua.

Materiaaleja päihteiden käytöstä

Pelaaminen

Moni nuori pelaa ainakin silloin tällöin, mutta liiallisena se on haitallista. Nuoren kanssa on hyvä keskustella ongelmapelaamisen tunnistamisesta.

Materiaaleja raha- ja digipelaamisesta

Liikenne

Nuoren riskinotolla liikenteessä voi olla ikäviä seurauksia. Ryhmäpaineen tunnistamisella ja sen vastustamisella on suuri merkitys rattijuopumusten ja liikennerikosten ehkäisyssä.

Materiaaleja liikenneturvallisuudesta

Tunnetaidot

Tunnetaitojen harjoittelu parantaa nuoren itsetuntoa ja ihmissuhdetaitoja, jolloin myös riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai rikosten tekemiseen vähenee.

Materiaaleja tunnetaitojen vahvistamiseen

 Lisätietoa nuorisorikollisuudesta ja nuorten hyvinvoinnista

Sivuille sopivia materiaaleja voi ehdottaa neuvoston sihteeristölle.