Euroopan rikoksentorjuntaverkosto

EUCPN:n logoEuroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) on rikollisuuden ennaltaehkäisyn osaamiskeskus. Verkoston ideana on yhdistää paikallista, kansallista ja Euroopan tasoista asiantuntemusta ja välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä EU:n jäsenmaiden välillä.

Euroopan unionin neuvosto perusti Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) toukokuussa 2001. Verkoston toiminta käynnistyi saman vuoden syksyllä.

Rikoksentorjuntaverkoston toimintaa ja tehtäviä määrittää vuonna 2009 tehty Euroopan neuvoston päätös. Verkoston tehtäviin kuuluu:

• Tunnistaa rikoksentorjunnan hyviä käytäntöjä sekä arvioida ja välittää kerättyä tietämystä jäsenmaille.

• Parantaa yhteistyön mahdollisuuksia ja auttaa luomaan uusia maiden välisiä kontakteja verkostossa.

• Osallistua paikallisten ja kansallisten rikoksentorjuntastrategioiden kehittämiseen. Verkosto tarjoaa rikoksentorjuntaan työkaluja sekä tukee ammattilaisten ja päättäjien työtä.

• Edistää rikoksentorjuntatyötä järjestämällä tapaamisia, seminaareja ja konferensseja. Yksi päätehtävistä on järjestää vuosittain rikoksentorjunnan hyvien käytäntöjen konferenssi.

• Järjestää vuosittain Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA), jossa palkitaan paras eurooppalainen rikoksentorjuntahanke.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto kehittää ja edistää monitieteistä, rikoksia ja rikosten pelkoa ehkäisevää työtä Euroopassa. Verkosto tukee päätöksentekijöitä ja muita ammattilaisia koko Euroopan, yksittäisten maiden sekä paikallisten yhteisöjen tasolla.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto voi keskittyä toiminnassaan vaihtuviin, ajankohtaisiin teemoihin tai rikostrendeihin. Järjestäytynyt rikollisuus, kyberrikollisuus ja terrorismi ovat Euroopan turvallisuusagendassa (2015−2020) nimettyjä painopisteitä ja samalla EUCPN:n.

Organisaatio

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto koostuu kansallisista edustajista sekä sihteeristöstä. Verkoston puheenjohtajana toimii Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa, ja puheenjohtajuus vaihtuu puolen vuoden välein. 2019 loppuvuoden puheenjohtajamaa on Suomi. Vuoden 2019 yhteinen teema on uusintarikollisuuteen vaikuttaminen.

Kansallisten edustajien kokous (Board) käyttää verkostossa päätäntävaltaa. Edustajakokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maan kansallisena edustajana toimii henkilö, jolla on rikoksentorjunnan asiantuntemusta. Puheenjohtajamaan kansallinen edustaja puolestaan toimii edustajakokouksen puheenjohtajana. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat rikoksentorjuntaan liittyvän tiedon jakamisesta tutkimuslaitosten, kansallisten edustajien ja verkoston sihteeristön välillä. Sihteeristön tehtävänä on tukea verkoston toimintaa tarjoamalla hallinnollista apua ja tutkimustietoa verkoston käyttöön. Sihteeristö toimii Belgiassa ja tuottaa säännöllisin väliajoin omia julkaisuja esimerkiksi rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä.

Kansallisena edustustona Suomessa toimivat oikeusministeriö ja rikoksentorjuntaneuvosto. Tällä hetkellä verkoston edustaja Suomessa on rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteri, neuvotteleva virkamies Minna Piispa ja varaedustaja on erikoissuunnittelija Saija Sambou. Lisäksi yhteyspisteenä Suomessa toimii Poliisiammattikorkeakoulu, jossa yhteyshenkilönä on tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen.

Kampanjat

EUCPN järjestää Euroopan laajuisia kampanjoita rikoksentorjunnan eri alueista. Kesäkuussa 2019 järjestettiin teemapäivä murtovarkauksien ehkäisemiseksi. Materiaali sisältää kolme videota ja postereita. Kesän 2018 kampanja koski taskuvarkauksien ehkäisemistä. Lähinnä sosiaalisessa mediassa näkyneen kampanjan ideana oli varoittaa kansalaisia taskuvarkauden riskistä ja antaa tietoa siitä, miten omaisuuttaan voi suojata varkailta. 

Tutustu asuntomurtojen ehkäisykampanjaan (englanniksi)

Tutustu taskuvarkauksien ehkäisykampanjaan (suomeksi)

 

Lisätietoa

EUCPN:n verkkosivuilla on tietoa muun muassa rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä ja hankkeista Euroopassa, alan tutkimuksesta sekä ajankohtaisista tapahtumista.

Seuraavissa dokumenteissa on tarkempaa tietoa (englanniksi) verkoston toimintaperiaatteista ja toiminnan ajankohtaisista painopisteistä:

Verkoston toiminta-ajatus
Verkoston toimintaohjelma vuodelle 2019
Verkoston toimintastrategia vuosille 2016−2020
Euroopan turvallisuusagenda vuosille 2015−2020 määrittelee EU:n tasolla tehtävää turvallisuusyhteistyötä ja siinä toteutettavia toimenpiteitä.
Toimintakertomus 2017