Mediataidot

 Media ja erityisesti sosiaalinen media ovat merkittävä osa nuorten jokapäiväistä arkea. Medialla on suuri vaikutus nuorten ajatteluun – siellä on paljon hyödyllistä tietoa, mutta myös väärää tietoa ja haitallista sisältöä, jota nuoren voi olla vaikea arvioida. Mediaympäristössä nuori voi kohdata myös esimerkiksi kiusaamista tai hyväksikäyttöä. Nuorten kanssa on hyvä käsitellä monipuolisesti sitä, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia median käyttöön liittyy ja miten niihin voi varautua.

Materiaalit

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali

Oppimateriaali on tarkoitettu yläkoulun ja toisen asteen opetukseen ja se sopii myös esimerkiksi nuorisotyöhön. Materiaali on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään vihapuheen tunnistamista, siihen vastaamista ja sananvapautta. Toisessa osassa keskitytään disinformaatioon ja valemediaan ja opetetaan nuorille medialukutaitoa, epäilyttävän tai väärän tiedon ja esimerkiksi huijausten tunnistamista. Materiaalissa on ohjeita erilaisten harjoitustehtävien toteuttamiseen. Tukena voi käyttää myös Koulukino ry:n julkaisemaa raporttia, jossa on tietoa vihapuheesta ja disinformaatiosta ja vinkkejä muihin olemassa oleviin opetusaineistoihin.

KAVIn ja Mediataitokoulun materiaalit

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tuottaa ammatillisessa mediakasvatuksessa hyödynnettäviä materiaaleja, jotka ovat saatavilla instituutin nettisivuilla. Materiaaleissa käsitellään mm. seksin esittämistä mediassa, ikärajoja ja empatiataitoja median kannalta. KAVIn Youtube-kanavalta löytyy myös mediakasvatukseen liittyviä materiaaleja videomuodossa. KAVIn alaisuudessa toimivan Mediataitokoulun sivuille on koottu eri tahojen tuottamia materiaaleja, joissa käsitellään mm. netin turvallisuutta, nettikiusaamista ja mediakritiikkiä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston materiaalit huijauksista

Oppimateriaalien avulla nuorten kanssa voi käsitellä netin epäilyttäviä tarjouksia eli ns. tilausansoja. Nuorten kanssa voi keskustella huijausten ja harhaanjohtavan markkinoinnin tunnistamisesta aiheesta laaditun julisteen ja tietovisan sekä muun tukimateriaalin avulla.

Mediakasvatusseuran materiaalit

Sivuille on koottu eri tahojen tuottamia materiaaleja mediassa kohdattavien asioiden käsittelyyn nuorten kanssa, aiheina ovat mm. kiusaaminen, vihapuhe ja median haitalliset sisällöt. Materiaaleja voi selata sivuilta eri tunnisteiden perusteella ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi opetuksessa ja nuorisotyössä.

MLL:n aineistot mediakasvatukseen

Sivuille on koottu kasvatustyön ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottamia materiaaleja. Mediakasvatukseen liittyvistä materiaaleista nuorten kanssa käsiteltäväksi sopii esimerkiksi Laki, nuoret ja netti -oppituntipaketti 8.-9.luokkalaisille. Materiaaliin kuuluu tietoa mm. kunnianloukkauksista, tekijänoikeuksista ja rikosoikeudellisesta vastuusta sekä tehtäviä näiden aiheiden käsittelyyn.

MLL:n Nuortennetti

Nuortennetissä on monipuolisesti netin ja median turvallisuuteen liittyvää tietoa nuorille. Sivustolla nuoret voivat harjoitella esimerkiksi mediakriittisyyttä ja saada tietoa nettiympäristöön liittyvästä lainsäädännöstä. Nuoret voivat sivuston avulla opetella tunnistamaan netin kiusaamista tai seksuaalista häirintää sekä tarvittaessa hakea apua itselleen tai kaverille.

Pelastakaa Lapset ry:n materiaalit

Järjestöllä on monia aineistoja nettiturvallisuudesta keskustelemiseen. Materiaalien avulla nuorten kanssa voi keskustella esimerkiksi sosiaalisen median pelottavista sisällöistä, oikeuksista ja velvollisuuksista netissä ja nettikiusaamisesta. Materiaaleihin kuuluu oppaita ja ohjeita ammattikasvattajien työn tueksi ja esimerkiksi videoita ja ohjeita niistä keskustelemiseen opetuksen yhteydessä. Nuorille voi myös esimerkiksi vinkata järjestön help.some-mobiilisovelluksesta, josta nuori saa neuvoja ja tukea koettuaan häirintää tai muuta ikävää netissä.

Sisäisen turvallisuuden opetuspeli

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden opetuspeli eli STOP-peli opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Yläkoululaisille suunnatussa pelissä nuoret kohtaavat muun muassa syrjäytymiseen, vihapuheeseen ja medialukutaitoon liittyviä kysymyksiä. Ratkaisuja pohditaan yhdessä luokkakavereiden kanssa keskustellen ja opettajan johdolla.

Väestöliiton nuorten sivut

Nuorten sivuille on koottu tietoa netin ja median turvallisuudesta. Sivuilla käsitellään mm. asiallista keskustelemista, kuvien jakamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Sivujen materiaaleihin kuuluu myös testejä, joilla nuori voi testata tietojaan netinkäytön turvallisuudesta ja siihen liittyvistä säännöistä.