Turvallisuustyön itsearviointityökalu

Työkalun tarkoituksena on auttaa paikallisesta turvallisuussuunnittelusta vastuussa olevaa ryhmää tarkastelemaan toimintaansa. Työkalun avulla selvitetään mikä toimii hyvin sekä nostetaan esille kehityskohteita ja -ehdotuksia.

Itsearviointilomake ja siinä esiintyvät kysymykset on hyvä käydä läpi turvallisuussuunnitteluryhmän kokouksessa, jotta kaikille on selvää mitä eri kysymyksillä tarkoitetaan. Kokouksessa sovitaan myös kuka tekee yhteenvedon vastauksista. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet voivat vastata kysymyksiin omalla ajallaan ja palauttaa ne etukäteen sovitulle yhteenvedon tekijälle. Yhteenveto käydään läpi turvallisuusryhmän kokouksessa. Itsearvioinnin tulokset on tarkoitettu ryhmän omaan käyttöön sen toiminnan kehittämiseksi.

Lomakkeen kysymykset on jaoteltu:

  1. työn käynnistämisvaiheeseen
  2. tiedonkeruu-, analysointi- ja toteutusvaiheeseen
  3. seuranta- ja arviointivaiheeseen

Paikallisen turvallisuustyön itsearviointityökalu (word-tiedosto)