Vihapuhe ja radikalisoituminen

Näppäimistön kirjaimet muodastavat sana Hate.Nuoriin kohdistuu tai nuoret voivat kohdistaa toisiinsa esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai vammaisuuteen liittyvää vihapuhetta ja syrjintää. Toisiin ihmisryhmiin kohdistettu viha ja vihapuhe voivat olla yhteydessä radikalisoitumiseen, jonka ehkäisemiseen tulisi kiinnittää huomiota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Materiaalit

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali

Oppimateriaali on tarkoitettu yläkoulun ja toisen asteen opetukseen ja se sopii myös esimerkiksi nuorisotyöhön. Materiaali on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään vihapuheen tunnistamista, siihen vastaamista ja sananvapautta. Toisessa osassa keskitytään disinformaatioon ja valemediaan ja opetetaan nuorille medialukutaitoa, epäilyttävän tai väärän tiedon ja esimerkiksi huijausten tunnistamista. Materiaalissa on ohjeita erilaisten harjoitustehtävien toteuttamiseen ja ideoita siihen, miten asioiden käsittelyä voi jatkaa ja syventää nuorten kanssa.

Kirjanmerkit – käsikirja verkon vihapuheen torjuntaan

Käsikirja on tarkoitettu opettajien työn tueksi vihapuheen käsittelyyn koulussa. Materiaali on tarkoitettu käsiteltäväksi 13−18-vuotiaiden nuorten kanssa, mutta sitä voi soveltaa muidenkin ikäryhmien tarpeisiin. Materiaaleissa vihapuhetta käsitellään ihmisoikeuksien näkökulmasta ja erilaisten harjoitteiden keinoin. Käsikirjaan kuuluu opastus sitä käyttävälle ammattilaiselle sekä ohjeita käytännön harjoituksiin ja peleihin. Tehtävien avulla nuoret voivat oppia mm. lainsäädännöstä, kiusaamisesta, sananvapaudesta ja erilaisiin tilanteisiin puuttumisesta.

Rakentavaa vuorovaikutusta -julkaisu

Opetushallituksen tuottamassa julkaisussa on tietoa vihapuheesta ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta sekä niiden ehkäisystä koulussa ja se on suunnattu tukemaan opettajien työtä. Julkaisuun sisältyy mm. asiantuntija-artikkeleita ja linkkejä lähdeaineistoihin, joiden avulla opettaja voi työssään välittää tietoa esimerkiksi ihmisoikeuksista, osallisuudesta ja demokratiasta. Julkaisuun kuuluu myös tehtäväpaketti, josta voi poimia harjoituksia kouluopetukseen. Tehtävillä voidaan esimerkiksi harjoitella paremmin huomioimaan toisenlaisia maailmankatsomuksia ja mielipiteitä.

Sisäisen turvallisuuden opetuspeli

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden opetuspeli eli STOP-peli opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Yläkoululaisille suunnatussa pelissä nuoret kohtaavat muun muassa syrjäytymiseen, vihapuheeseen ja medialukutaitoon liittyviä kysymyksiä. Ratkaisuja pohditaan yhdessä luokkakavereiden kanssa keskustellen ja opettajan johdolla.

Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali

Plan-järjestön julkaiseman ammattikasvattajien käyttöön tarkoitetun koulutusmateriaalin avulla voidaan käsitellä vihapuhetta ala- ja yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneilla. Materiaaliin kuuluu opettajan työn tueksi tarkoitettua perustietoa vihapuheesta, sen tunnistamisesta ja siihen reagoimisesta. Materiaaliin kuuluu lisäksi ohjeita erilaisten aiheeseen liittyvien harjoitusten järjestämiseen sekä tukimateriaalia opetukseen. Harjoituksissa käsitellään esimerkiksi mielipiteiden ilmaisua, empatiataitoja ja vihapuheen vastustamista. Planin globaalikoulun sivuilla on myös muuta ihmisoikeuksiin ja vihapuheeseen liittyvää materiaalia nuorten kanssa työskentelyyn.