Hyvät käytännöt

Hyvien käytäntöjen esittelyt on suunnattu rikosten ennaltaehkäisyyn liittyvää työtä tekeville ja suunnitteleville.

Tähän osioon on kerätty Suomesta ja muualta sellaisia rikollisuuden ehkäisyn käytäntöjä ja hankkeita, joiden ideoita voidaan hyödyntää paikallisessa rikoksentorjuntatyössä ja hankkeiden suunnittelussa. Tässä esiteltävien menetelmien toimivuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä – joskin tutkimukset ovat varsin eritasoisia ja on huomattava, että tutkimusnäyttö voi myös esittää varauksia menetelmän käyttöön. 

Hyvät käytännöt löytyvät aakkosjärjestyksessä ohesta omilta alasivuiltaan. Lisäksi alla on muutamia poimintoja ja sivun alaosassa hankkeet on listattu myös aihealueittain.

Hyvien käytäntöjen listaa täydennetään jatkuvasti ja esiteltäviä hankkeita voi myös ehdottaa rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristölle.

Tutustu myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokantaan ja rikoksentorjuntakilpailujen hankkeisiin.

Ankkuri

Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön.

Ankkuri

Icehearts

Icehearts-malli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä urheiluharrastuksen avulla. Joukkueurheiluun perustuva toimintamalli tarjoaa lapselle pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea.

Icehearts

MARAK

MARAK eli moniammatillinen riskinarvointikokous on työväline parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin. Väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle laaditaan viranomaisyhteistyössä turvasuunnitelma.

MARAK-menetelmä

Pakka

Pakka-toimintamallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja pelipolitiikka) tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen paikallisesti. Toimintamallissa puututaan alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen.

Pakka-toimintamalli

Safe Dates

Safe Dates on Yhdysvalloissa kehitetty seurusteluväkivaltaa ehkäisevä toimintaohjelma nuorille. Interventiota toteutetaan kouluissa ja se ehkäisee sekä seurusteluväkivallan tekemistä että sen uhriksi joutumista.

Safe Dates

Terveydenhoitajan kotikäynnit

Yhdysvalloissa käytössä oleva terveydenhoitajien kotikäyntiohjelma pyrkii vaikuttamaan erilaisiin riskitekijöihin vanhemmuutta tukemalla.

Terveydenhoitajan kotikäynnit

Väkivallan ehkäisy

Aggredi

Ohjelmassa pyritään asiakaskeskustelujen keinoin siihen, että vakavaan väkivaltaan syyllistyneet henkilöt alkavat ajatella elämäänsä ja toimintaansa tavalla, joka vähentää väkivallan käyttämisen todennäköisyyttä.

Aggression portaat

Opetusohjelman keskeisenä tavoitteena on väkivallan vastainen asennekasvatus. Opetuksessa painotetaan vastuuta omasta käytöksestä ja pyritään löytämään vaihtoehtoja väkivallalle.

Ankkuri

Moniviranomaisyhteistyön mallin tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla.

Kameravalvonta Tukholmassa

Poliisi pyrki kolmivuotisessa hankkeessa puuttumaan kameravalvonnan avulla tehokkaammin Tukholman keskustassa yöaikaan tapahtuvaan väkivaltarikollisuuteen.

KiVa Koulu

Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma KiVa Koulu on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä ja se on nykyään laajasti käytössä suomalaisissa peruskouluissa.

Lancashiren muovilasit

Lancashiressa Isossa-Britanniassa muovista valmistettujen juomalasien käyttö on vähentänyt ravintolaväkivallasta aiheutuvia vammoja.

Lasta lyömätön Satakunta

Hankkeessa pyrittiin vähentämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa viranomaisyhteistyöllä.

Lähisuhde- ja perheväkivallan katkaisuohjelmat

Ohjelmat ovat väkivallan tekijän kanssa tehtävää työtä, jonka tavoitteena lähisuhde- ja perheväkivallan loppuminen.

MARAK

MARAK eli moniammatillinen riskinarvointikokous on työväline parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin.

Omaehtoisen muutoksen ohjelma (OMA)

Ohjelma on väkivaltarikoksia tehneille vangeille suunnattu kuntoutusmenetelmä, jolla tähdätään uusintarikollisuuden ehkäisyyn.

Pakka-toimintamalli

Pakka-mallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja pelipolitiikka) tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen paikallisesti.

Rikoksen uhrin tekninen turva

Rikoksen uhreille on tarjolla erilaisia teknisiä turvalaitteita. Ruotsissa on kehitetty työmenetelmä, jonka avulla tuetaan uhkailun ja vainon kohteina olevia rikoksen uhreja.

Safe Dates

Safe Dates on 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty, laajaan tutkimusnäyttöön perustuva seurusteluväkivaltaa ehkäisevä toimintaohjelma 13–17-vuotiaille nuorille.

Seksuaalisen väkivallan sivustakatsojat

Koulutusohjelmissa seksuaalisen väkivallan sivustakatsojille annetaan tietoa ja taitoa ehkäistä väkivaltatilanteita, puuttua väkivaltatilanteisiin ja toimia väkivallan uhriksi joutuneen tukena.

Varhainen puuttuminen ja perheiden tuki

Aggression portaat

Opetusohjelman keskeisenä tavoitteena on väkivallan vastainen asennekasvatus. Opetuksessa painotetaan vastuuta omasta käytöksestä ja pyritään löytämään vaihtoehtoja väkivallalle.

Ankkuri

Moniviranomaisyhteistyön mallin tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla.

FRIENDS

Ohjelmalla tuetaan eri-ikäisten lasten ja nuorten mielen hyvinvointia ja ehkäistään käytöshäiriöitä.

Icehearts

Malli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä urheiluharrastuksen kautta tarjottavan pitkäkestoisen tuen avulla.

Ihmeelliset vuodet

Ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä on tarkoitettu 3–12-vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Katusovittelu

Mallissa puututaan rikoksilla tai häiriökäyttäytymisellä oireilevan tai rikoksen uhrina olevan nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti sovittelun keinoin.

PATHS

Vaihtoehtoisten ajattelumallien tukemiseen perustuva toimintaohjelma keskittyy lasten sosiaalisen kehityksen ja tunnetaitojen tukemiseen.

Terveydenhoitajan kotikäynnit

Yhdysvalloissa käytössä oleva terveydenhoitajien kotikäyntiohjelma pyrkii vaikuttamaan erilaisiin riskitekijöihin vanhemmuutta tukemalla.

Yhteisöt, asuinympäristöt ja ilkivallan ehkäisy

ILPO-hanke

Hankkeessa pyrittiin ehkäisemään ilkivaltaa Helsingin Jakomäessä laajalla paikallisella yhteistyöllä vuosina 2006−2007.

Katusovittelu

Mallissa puututaan rikoksilla tai häiriökäyttäytymisellä oireilevan tai rikoksen uhrina olevan nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti sovittelun keinoin.

Naapuriapu

Naapuriapumallit ovat yhteistyömuotoja, joilla pyritään lisäämään turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta asuinalueilla sekä ehkäisemään häiriökäyttäytymistä ja rikoksia.

Pakka-toimintamalli

Pakka-mallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja pelipolitiikka) tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen paikallisesti.

Tekniset ratkaisut ja tilannetorjunta

Kameravalvonta Tukholmassa

Poliisi pyrki kolmivuotisessa hankkeessa puuttumaan kameravalvonnan avulla tehokkaammin Tukholman keskustassa yöaikaan tapahtuvaan väkivaltarikollisuuteen.

Lancashiren muovilasit

Lancashiressa Isossa-Britanniassa muovista valmistettujen juomalasien käyttö on vähentänyt ravintolaväkivallasta aiheutuvia vammoja.

Rikoksen uhrin tekninen turva

Rikoksen uhreille on tarjolla erilaisia teknisiä turvalaitteita. Ruotsissa on kehitetty työmenetelmä, jonka avulla tuetaan uhkailun ja vainon kohteina olevia rikoksen uhreja.

Uusintarikollisuuden ehkäisy

Aggredi

Ohjelmassa pyritään asiakaskeskustelujen keinoin siihen, että vakavaan väkivaltaan syyllistyneet henkilöt alkavat ajatella elämäänsä ja toimintaansa tavalla, joka vähentää väkivallan käyttämisen todennäköisyyttä.

Lähisuhde- ja perheväkivallan katkaisuohjelmat

Ohjelmat ovat väkivallan tekijän kanssa tehtävää työtä, jonka tavoitteena lähisuhde- ja perheväkivallan loppuminen.

Omaehtoisen muutoksen ohjelma (OMA)

Ohjelma on väkivaltarikoksia tehneille vangeille suunnattu kuntoutusmenetelmä, jolla tähdätään uusintarikollisuuden ehkäisyyn.

Moniammatillinen yhteistyö

Ankkuri

Moniviranomaisyhteistyön mallin tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla.

Icehearts

Malli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä urheiluharrastuksen kautta tarjottavan pitkäkestoisen tuen avulla.

Katusovittelu

Mallissa puututaan rikoksilla tai häiriökäyttäytymisellä oireilevan tai rikoksen uhrina olevan nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti sovittelun keinoin.

Lasta lyömätön Satakunta

Hankkeessa pyrittiin vähentämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa viranomaisyhteistyöllä.

MARAK

MARAK eli moniammatillinen riskinarvointikokous on työväline parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin.

 

Syrjäytymisen ehkäisy

Ankkuri

Moniviranomaisyhteistyön mallin tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla.

Icehearts

Malli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä urheiluharrastuksen kautta tarjottavan pitkäkestoisen tuen avulla.

Katusovittelu

Mallissa puututaan rikoksilla tai häiriökäyttäytymisellä oireilevan tai rikoksen uhrina olevan nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti sovittelun keinoin.

Terveydenhoitajan kotikäynnit

Yhdysvalloissa käytössä oleva terveydenhoitajien kotikäyntiohjelma pyrkii vaikuttamaan erilaisiin riskitekijöihin vanhemmuutta tukemalla.

Time out! Aikalisä!

Aikalisä-toiminta on kehitetty vastaamaan varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävien nuorten tuen tarpeisiin.

 

Päihdehaittojen ehkäisy

Lancashiren muovilasit

Lancashiressa Isossa-Britanniassa muovista valmistettujen juomalasien käyttö on vähentänyt ravintolaväkivallasta aiheutuvia vammoja.

Pakka-toimintamalli

Pakka-mallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja pelipolitiikka) tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen paikallisesti.