Hyvät käytännöt

Hyvien käytäntöjen esittelyt on suunnattu rikosten ennaltaehkäisyyn liittyvää työtä tekeville ja suunnitteleville.

Tähän osioon on kerätty Suomesta ja muualta sellaisia rikollisuuden ehkäisyn käytäntöjä ja hankkeita, joiden ideoita voidaan hyödyntää paikallisessa rikoksentorjuntatyössä ja hankkeiden suunnittelussa. Tässä esiteltävien menetelmien toimivuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä – joskin tutkimukset ovat varsin eritasoisia ja on huomattava, että tutkimusnäyttö voi myös esittää varauksia menetelmän käyttöön. 

Hyvät käytännöt löytyvät aakkosjärjestyksessä navigaatiosta omilta alasivuiltaan. Lisäksi hankkeet on listattu alla vetovalikossa aihealueittain. Sama hanke voi kuulua useampaan teemaan ja hankkeen nimi toimii linkkinä alasivulle. Lisäksi sivun alaosassa on muutamia poimintoja tutkituista käytännöistä.

Hyvien käytäntöjen listaa täydennetään jatkuvasti ja esiteltäviä hankkeita voi myös ehdottaa rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristölle.

Tutustu myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokantaan.

Käytännöt aihealueittan listattuna

Poimintoja

Ankkuri

Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön.

Lue Ankkuri-toiminnasta

Icehearts

Icehearts-malli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä urheiluharrastuksen avulla. Joukkueurheiluun perustuva toimintamalli tarjoaa lapselle pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea.

Lue Icehearts-mallista

MARAK

MARAK eli moniammatillinen riskinarviointikokous on työväline parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin. Väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle laaditaan viranomaisyhteistyössä turvasuunnitelma.

Lue Marak-mallista

Pakka

Pakka-toimintamallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja pelipolitiikka) tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen paikallisesti. Toimintamallissa puututaan alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen.

Lue Pakka-toimintamallista

Safe Dates

Safe Dates on Yhdysvalloissa kehitetty seurusteluväkivaltaa ehkäisevä toimintaohjelma nuorille. Interventiota toteutetaan kouluissa ja se ehkäisee sekä seurusteluväkivallan tekemistä että sen uhriksi joutumista.

Lue seurusteluväkivallan ehkäisystä

Turvallisuuslähtöinen suunnittelu

Suomessa Tampereen Muotialan asuinalue on toistaiseksi ainoa asuinalue, jonka suunnittelussa on tietoisesti ja monipuolisesti toteutettu rikollisuuden ennaltaehkäisyyn luotuja periaatteita ja toimintatapoja.

Lue turvallisen asuinalueen suunnitelusta