Hyvät käytännöt

Hyvien käytäntöjen esittelyt on suunnattu rikosten ennaltaehkäisyyn liittyvää työtä tekeville ja suunnitteleville.

Tähän osioon on kerätty Suomesta ja muualta sellaisia rikollisuuden ehkäisyn käytäntöjä ja hankkeita, joiden ideoita voidaan hyödyntää paikallisessa rikoksentorjuntatyössä ja hankkeiden suunnittelussa. Tässä esiteltävien menetelmien toimivuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä – joskin tutkimukset ovat varsin eritasoisia ja on huomattava, että tutkimusnäyttö voi myös esittää varauksia menetelmän käyttöön. 

Hyvät käytännöt löytyvät aakkosjärjestyksessä ohesta omilta alasivuiltaan. Lisäksi alla on muutamia poimintoja ja sivun alaosassa hankkeet on listattu myös aihealueittain.

Hyvien käytäntöjen listaa täydennetään jatkuvasti ja esiteltäviä hankkeita voi myös ehdottaa rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristölle.

Tutustu myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokantaan ja rikoksentorjuntakilpailujen hankkeisiin.

Ankkuri

Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön.

Ankkuri

Icehearts

Icehearts-malli pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä urheiluharrastuksen avulla. Joukkueurheiluun perustuva toimintamalli tarjoaa lapselle pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea.

Icehearts

MARAK

MARAK eli moniammatillinen riskinarvointikokous on työväline parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin. Väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle laaditaan viranomaisyhteistyössä turvasuunnitelma.

MARAK-menetelmä

Pakka

Pakka-toimintamallin (paikallinen alkoholi-, tupakka- ja pelipolitiikka) tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen paikallisesti. Toimintamallissa puututaan alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen.

Pakka-toimintamalli

Safe Dates

Safe Dates on Yhdysvalloissa kehitetty seurusteluväkivaltaa ehkäisevä toimintaohjelma nuorille. Interventiota toteutetaan kouluissa ja se ehkäisee sekä seurusteluväkivallan tekemistä että sen uhriksi joutumista.

Safe Dates

Terveydenhoitajan kotikäynnit

Yhdysvalloissa käytössä oleva terveydenhoitajien kotikäyntiohjelma pyrkii vaikuttamaan erilaisiin riskitekijöihin vanhemmuutta tukemalla.

Terveydenhoitajan kotikäynnit