Väkivalta

Väkivalta aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja yhteiskunnalle ja yksilöille. Väkivallan ehkäisy ja vähentäminen vaativat laajaa yhteistyötä. Väkivallan ehkäisy on tavoitteena monissa kansainvälisissä sopimuksissa ja ohjelmissa. 

Väkivalta on maailman terveysjärjestö WHO:n käyttämän määritelmän mukaan fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön. Määritelmän mukaan väkivalta johtaa tai voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen.

Suomessa tyypillisesti väkivallan tekijät ovat miehiä, ja väkivallan riskiryhmää sekä tekijöinä että uhreina ovat nuoret miehet. Huomattavaan osaan Suomessa tilastoitavista väkivallanteoista liittyy alkoholinkäyttö. Julkisilla paikoilla tapahtuva katuväkivalta on Suomessa suhteellisen harvinaista. Väkivaltaa koetaan useimmiten yksityisissä paikoissa, kuten omassa asunnossa, ja väkivallan tekijänä on usein uhrin oma läheinen tai muu tuttu. Etenkin perheenjäsenten keskeinen väkivalta eli lähisuhdeväkivalta jää usein ilmoittamatta poliisille, jolloin sen laajuus ei näy tilastoissa. Lievistä väkivallanteoista ei myöskään yleensä ilmoiteta yhtä herkästi kuin vakavammista.

Väkivallan määritelmä ja tietoa väkivallasta (WHO)

 

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta on perheenjäsenten tai muiden läheisessä suhteessa elävien välistä ja usein kodeissa tapahtuvaa väkivaltaa. Lähisuhdeväkivaltaa voivat olla parisuhdeväkivalta, seurusteluväkivalta, lapsen kaltoinkohtelu, kunniaan liittyvä väkivalta sekä ikääntyneisiin tai vammaisiin kohdistuva väkivalta.

Lue lisää lähisuhdeväkivallasta

Alkoholi ja väkivalta

Alkoholin käyttö ja erityisesti humalahakuinen juominen lisäävät riskiä sekä syyllistyä väkivaltarikokseen että joutua sen uhriksi.

Lue alkoholista ja väkivallasta

Työpaikkaväkivalta

Työpaikkaväkivalta voi ilmetä esimerkiksi fyysisenä väkivaltana, väkivallan uhkana, kiusaamisena tai ahdisteluna. Väkivaltaa kohdataan tietyissä ammateissa useammin kuin muissa.

Lue työpaikkaväkivallasta