Kiusaaminen

Nuorten välinen kiusaaminen voi olla eri tavoin ilmenevää koulukiusaamista, mutta sitä voi tapahtua myös harrastuksissa tai verkossa. Esimerkiksi sosiaalisen median kiusaaminen seuraa nuorta joka paikkaan, myös kotiin ja vapaa-ajalle. Kiusaamisella on monia muotoja, se voi olla henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja niiden yhdistelmiä. Koulussa ja muissa ympäristöissä on tärkeää painottaa nuorille, että kiusaaminen ei ole kiusatun vika ja että toisten kokemaan kiusaamiseen voi puuttua koska tahansa.

Materiaalit

Ei kaikelle väkivallalle -sivusto

Opetushallituksen sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeet ja työkalut on tarkoitettu opettajille ja rehtoreille, muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä lasten ja nuorten huoltajille.

KiVa Koulu -ohjelman materiaalit

Kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman verkkosivuilta löytyy paljon materiaalia kiusaamisesta opettajille ja vanhemmille sekä pelejä lapsille. KiVa Koulu -ohjelman käyttäminen on kouluille maksullista. 

MLL:n aineistot kouluihin

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tuottanut kouluihin soveltuvia tarkoitettuja materiaaleja kiusaamisen ehkäisyyn ja oppilaiden yhteishengen ja osallisuuden lisäämiseen. Kiusaamista, ryhmäyttämistä ja koulurauhaa käsittelevissä aineistoissa on oppaita, vinkkejä ja työvälineitä, joilla voidaan esimerkiksi parantaa ilmapiiriä koulussa ja vähentää oppilaiden yksinäisyyttä. Materiaaleihin kuuluu myös aineistoa tukioppilaiden kouluttamiseen ja kummioppilastoimintaan. Materiaaleissa on ohjeita ja taustatietoa niiden käyttäjille.

MLL:n Nuortennetti

Nuortennetissä on nuorille suunnattua tietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Sivuilla nuoret voivat tutustua siihen, mikä lasketaan kiusaamiseksi, miten kiusaaminen voi ilmetä eri paikoissa ja miten siihen voi hakea apua. Materiaaleissa on myös kiusaamisen puuttumiseen kannustavaa materiaalia.

Poliisituben videot

Poliisin Youtube-kanavalla kiusaamista tai koulukiusaamista on käsitelty esimerkiksi videoissa #jeesaakaveria: Kiusaaja ja Vlog: Koulukiusaaminen. Poliisitubeen tulee jatkuvasti uusia, ajankohtaisia videoita, joista monet sopivat nuorten kanssa katsottavaksi.

Vertaissovittelu

VERSO-ohjelman restoratiivinen lähestymistapa vahvistaa sovittelevaa toimintakulttuuria ja sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen menetelmän ratkaista lasten ja oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamista arjen toiminnassa. Sivuilta löytyy videoita ja podcasteja vertaissovittelusta sekä sekä tietoa koulutuksista sovittelutoiminnan käynnistämiseksi päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.