Rikokset ja rikosprosessi

 Nuorten kanssa on hyvä ottaa puheeksi, millainen teko voi olla rikos, milloin rikoksesta joutuu vastuuseen ja mitä siitä voi seurata eri osapuolille. Tietoisuus rikoksista kannustaa puuttumaan rikoksiin ja ilmoittamaan niistä ajoissa.

Materiaalit

Nuoret ja rikollisuus -sivut

Nuoret ja rikollisuus on noin 12−18-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu palvelu, joka sisältää tietoa lasten ja nuorten kohtaamista rikoksista, testejä, joiden avulla voi paremmin ymmärtää milloin rikoksen määritelmä täyttyy sekä neuvoja, kuinka toimia jos on kohdannut rikoksen. Sivuston on kehittänyt sisäministeriö yhdessä Poliisin kanssa.

RIKUn nuorten sivut

Rikosuhripäivystyksen nuorten sivuilla on yleistä tietoa ja ohjeita rikoksista ja niiden ehkäisystä. Neuvoja on rikoksen uhriksi joutuville nuorille, kaveristaan huolissaan oleville, nuorten läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Tietoa on myös mm. rikosilmoituksen tekemisestä, rikosprosessin etenemisestä ja avun saannista rikoksen jälkeen. Nuorten kanssa työskentelevät voivat hyödyntää sivuston tietoa antaakseen nuorille neuvoja tilanteisiin ja ohjeistaa nuoria tutustumaan sivustoon, jos he epäilevät rikosta.

Nuoren oikeusopas

Nuoren oikeusopas -kirjaseen on koottu tietoa rikoksista ja rikosten vaikutuksista. Opas kertoo mm. rikosprosessin kulusta sekä rangaistuksista, sovittelusta ja korvauksista. Lopun yhteystiedot koskevat vain Pohjois-Karjalaa mutta muuten opasta voi hyödyntää missä tahansa.

Helsingin sovittelutoiminnan Nuorten oikeusopas

Helsingin sovittelutoiminnan sivuilla esitellään rikosprosessin avainkäsitteet ja eri rikostyypit, jotka nuoren ja hänen vanhempiensa on hyvä tuntea. Oppaasta löytyvät myös tärkeimmät yhteystiedot Helsingin osalta.

Poliisituben videot

Poliisin Youtube-kanavan videoissa käsitellään mm. poliisin työtä ja rikosprosessia. Näistä aiheista kerrotaan etenkin kanavan vlogeissa. Nuorten kanssa voi pohtia esimerkiksi, miten ja milloin rikoksesta ilmoitetaan poliisille tai miten poliisi voi auttaa nuorta. Poliisitubeen tulee jatkuvasti uusia, ajankohtaisia videoita, joista monet sopivat nuorten kanssa katsottavaksi.