Tietoa turvallisuuskävelyistä

Turvallisuuskävelyn malli on kehitetty Ruotsissa. Mallia voi soveltaa eri ympäristöihin ja eri kohderyhmille.

Turvallisuuskävelyn perusideana on, että mahdollisimman monia kuullaan, jotta saadaan parempi kokonaiskuva alueen turvallisuustilanteesta. Menetelmää on sovellettu mm. asuinalueilla, kouluissa ja uusien alueiden ja rakennusten suunnittelussa ja korjauksissa.

Turvallisuuskävelyllä asukkaat ja muut toimijat (mm. suunnittelijat, viranomaiset, palveluntuottajat, järjestöt) voivat yhdessä arvioida asuinaluetta. Huomiota voidaan kiinnittää niin fyysiseen ympäristöön kuin alueen sosiaaliseen elämään. Menetelmä perustuu keskusteluun ja yhteistyöhön sekä antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa ja innostua oman asuinalueen turvallisuuden parantamisesta. Lähtökohtana on, että asukkailla ja muilla aluetta aktiivisesti käyttävillä on alueesta paras tietämys, jota tulee hyödyntää päätöksenteon ja kehittämistoimenpiteiden pohjana.

Turvallisuuskävelyt aloitettiin 2000-luvun alussa Göteborgissa Ruotsissa. Ruotsissa turvallisuuskävelyt ovat johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin ja turvallisempaan ympäristöön. Myös Suomessa turvallisuuskävelyitä on järjestetty erityisesti suurissa kaupungeissa. Turvallisuuskävelyitä voidaan järjestää tietyille kohderyhmille, kohdentaa erilaisille alueille tai liittää tiettyihin teemoihin. Turvallisuuskävelyillä havaitut puutteet tai ongelmat ja niiden pohjalta tehtävät parannukset voivat liittyä esimerkiksi valaistukseen, istutuksiin, esteettömyyteen, liikenneturvallisuuden parantamiseen tai valvonnan lisäämiseen.

Näillä sivuilla annetaan ohjeita hyvin organisoidun ja kaikkia osallistujia hyödyttävän turvallisuuskävelyn järjestämiseen. Ohjeet perustuvat Ruotsissa laadittuihin turvallisuuskävelyoppaisiin, jotka ovat tuottaneet yhteistyössä Tryggare och Mänskligare Göteborg, Ruotsin asuntovirasto ja Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto Brå. Turvallisuuskävelyn käsitteen otti käyttöön arkkitehti Gerd Cruse Sondén ja sitä on kehittänyt kulttuurimaantieteilijä Mia Andersson-Ek.

Turvallisuuskävelyiden materiaalia

Turvallisuuskävelyiden valmistelun ja toteuttamisen avuksi rikoksentorjuntaneuvostossa on valmisteltu opas järjestäjille ja osallistujille, luonnos mainokseksi ja kävelyn dokumentointilomake. Ne ovat ladattavissa alla. Turvallisuuskävelyoppaan painettua versiota voi myös tilata sähköpostitse rikoksentorjunta(at)om.fi tai soittamalla puh. 02951 50254.

Turvallisuuskävelyopas

Opas on tarkoitettu turvallisuuskävelyiden järjestäjille ja niihin osallistuville. Opas on maksuton.

Luonnos mainokseksi

Mainospohjaa voidaan hyödyntää turvallisuuskävelyiden markkinoinnissa. Mainospohjaan täytetään omat tiedot punaisella kirjoitettuihin kohtiin. Mainoksen tekstiä saa muokata vapaasti omien tarpeiden mukaiseksi.

Dokumentointilomake

Dokumentointilomake on keskeinen työkalu turvallisuuskävelyn havaintojen kirjaamisessa. Sen tarkoitus on auttaa kävelijää kirjaamaan havaintonsa ja tuntemuksensa jäsennellysti ja samalla helpottaa tulosten yhteen keräämistä ja analysointia. Word-muotoista dokumentointilomaketta saa käyttää vapaasti.

Esimerkkejä turvallisuuskävelyistä