Tietoa sivustosta

Rikoksentorjuntaneuvosto on valtioneuvoston nimeämä asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Neuvoston verkkosivuilla välitetään tietoa mm. rikoksentorjunnan ajankohtaisista asioista, neuvoston toiminnasta sekä rikoksentorjunnan menetelmistä. Tämän sivuston päätoimittajana toimii viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen.

Rikoksentorjuntaneuvoston sivuston suomenkielinen osio on laajin, mutta olennaisin sisältö löytyy myös ruotsiksi. Englanninkielinen osio on selvästi suppeampi.

Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Rikoksentorjuntaneuvosto ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä teknisistä virheistä. Neuvosto ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai palveluun linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Haku

Tietoa voi etsiä sivuilta hakutoiminnon avulla. Tiedon löytymistä helpottaa myös sivukartta.

Linkit

Palvelun sisäiset linkit aukeavat samaan selainikkunaan. Linkit palvelun ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan. Sivun sisältöön liittyvät linkit ovat pääsääntöisesti sisällön jälkeen.

RSS-palvelu

Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuston uutiset ovat saatavilla RSS-palveluna. Uutisotsikoiden yhteyteen tulee liittää maininta lähteestä. Otsikkolinkkien käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, ja niitä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Verkkopalveluun linkittäminen

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on aina sovittava erikseen rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön kanssa.

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Rikoksentorjuntaneuvoston verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Palaute ja lisätietoja

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristölle osoitteeseen rikoksentorjunta(at)om.fi. Lisätietoja saa samasta osoitteesta. Palautetta voi lähettää myös käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta.