Haasteessa 1/2014 teemana kansalaisjärjestöt

Julkaisuajankohta 21.3.2014 16.07
Uutinen
Haaste-lehdessä 1/2014 on teemana "kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori". Artikkelit käsittelevät kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäädäntöön, järjestöjen roolia kriminaalipolitiikassa sekä kolmannen sektorin työtä rikollisuuden ehkäisemisessä ja huono-osaisten auttamisessa.