Muutosta tukeva yhteisö ja räppi toi rikoksentorjuntakilpailun voiton

Julkaisuajankohta 23.9.2019 14.18
Tiedote
Palkinnonjako
Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta voitti rikoksentorjuntakilpailun 2019. Kuvassa Kimmo Gustafsson, Mirja Salo, Markus Alanko ja Sakari Melander.

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2019 voitti Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta. Yhteisön vertaistuki, ammatillinen tuki ja esimerkiksi musiikki ja liikunta ovat toiminnassa keskeisiä keinoja kohti päihteetöntä ja rikoksetonta elämää. Kilpailun teemana oli nuorten huumesidonnaisen rikollisuuden ja huumeidenkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämään kilpailuun osallistui kuusi hanketta, jotka pyrkivät eri tavoin nuorten huumeidenkäytön katkaisuun tai käytön aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Voittajahanke edustaa Suomea EU:n rikoksentorjuntakilpailussa joulukuussa Helsingissä.

Neuvoston asettama raati valitsi rikoksentorjuntakilpailun voittajaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön toteuttaman Nuorten toiminnan. Sen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat rikoksilla ja päihteillä oireilevat nuoret. Tavoitteena on saada nuoret kiinnittymään toimintaan ja tukiverkostoihin jo vankeusaikana, ja ehkäistä näin syrjäytymistä ja uusintarikollisuutta. Nuorten toiminta tarjoaa yhteisön, jossa nuori tulee kohdatuksi yhdenvertaisena jäsenenä taustoistaan riippumatta. Menetelmiä ovat musiikki, liikunta, kulttuuri, intensiivinen ammatillinen tukityöskentely ja vertaistuki.

Myös muut kilpailuhankkeet olivat raadin mielestä monin tavoin ansiokkaita ja toivat esille rikoksentorjuntamenetelmien kirjon.

Nuori tarvitsee yhteisön tukea päihteettömyydessä

Raati arvioi, että Nuorten toiminta pureutuu päihteitä käyttäneiden nuorten monenlaisiin ongelmiin, ehkäisee rikosten uusimista ja tukee rikoksista irrottautumista. Hankkeen työmenetelmät ovat kokonaisvaltaisia ja tukevat päihteetöntä yhteisöllisyyttä eri keinoin. Raati arvosti esimerkiksi sitä, että nuoren itsetuntoa ja tunteiden ilmaisemistaitoja vahvistetaan musiikin ja sanoitusten tekemisen kautta. Tärkeää on myös, että nuoren muutosta tuetaan tuomalla vanhan kaveripiirin tilalle uusi yhteisö ja nuorelle opetetaan arjen perustaitoja kuten ruuan valmistusta. Viime kädessä tavoite on ohjata nuori työelämään ja koulutukseen. Hankkeella onkin ollut työllistävä vaikutus.

Nuorten toiminnan työntekijät itse näkevät olennaiseksi asiakkaan kohtaamisen.

– Tärkeää työmuodon onnistumiselle on työntekijöidemme asenne ja arvomaailma. Meillä kaikki ovat samalla viivalla, läsnä toinen toisillemme. Valitsemme nähdä hyvää jokaisessa ja pyrimme vahvistamaan sitä. Meillä jokainen voi olla osa toisiaan tukevaa yhteisöä ja kasvaa uuteen identiteettiin, sanoo vastaava ohjaaja Mirja Salo Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Lisätietoa rikoksentorjuntakilpailusta: erityisasiantuntija Saija Sambou, puh. 02951 50352, [email protected]

Lisätietoa Nuorten toiminnasta: vastaava ohjaaja Mirja Salo, puh. 050 412 4039, [email protected]

Raadin päätös kansallisen kilpailun voittajasta ja arviot hankkeista