Haaste 3/2023 ilmestynyt teemalla globaalit ilmiöt

Julkaisuajankohta 21.9.2023 15.45
Uutinen

Haaste-lehdessä 3/2023 käsitellään globaaleja rikoksia, jotka liikkuvat valtioiden rajojen yli. Toisaalta tarkastellaan valtion rajat ylittäviä ihmisiä ja heidän uhrikokemuksiaan. Artikkelien aiheena on mm. lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan yhteisöt pimeässä verkossa, ihmiskauppa, järjestäytynyt rikollisuus, ympäristörikokset, turvapaikkaprosessit ja pakolaiset. Lisäksi käsitellään nuorten tekemän tai kokeman vakavan rikollisuuden sekä jengirikollisuuden ehkäisyä.

Rajat ylittävät ihmiset, jotka ovat rikoksen uhreja lähtö- tai kohdemaassa, ovat haastavassa asemassa tuen ja palveluiden saannin suhteen. Globaaleja ilmiöitä tulee tunnistaa paremmin ja huomioida lasten ja muiden haavoittuvien ryhmien asema ja oikeuksien toteutuminen. Tarvitsemme tutkimukseen perustuvaa tietoa, jotta voimme tukea rikosuhreja sekä havaita ja ennaltaehkäistä haastavia globaaleja rikosongelmia, kirjoittaa päätoimittaja Elsa Saarikkomäki.

Haaste 3/2023

Elsa Saarikkomäki: Globaalien rikosilmiöiden uhrit ovat haavoittuvassa asemassa

Riikka Kostiainen: Tehoa, notkeutta ja nopeutta rikosprosessiin
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltava valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto.

Colm Gannon ym: Pimeän verkon lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan yhteisöistä tarvitaan lisää tietoa

Jani Hannonen & Heini Kainulainen: Ihmiskaupan uhrien rankaisemattomuusperiaate ei toteudu käytännössä

Saara Haapasaari: Ihmiskaupan torjunta velvoittaa myös yrityksiä

Marko Juutinen & Pirjo Jukarainen: Hallinnollisilla keinoilla tehokkuutta järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan

Iina Sahramäki: Ympäristörikosten torjunta edellyttää ketteryyttä ja avarakatseisuutta

Johanna Vanto: Turvapaikkaviranomaisten harkintavalta luo haavoittuvuutta turvapaikanhaussa

Sanna Valtonen: Venyvät rajakäytännöt ja hidas väkivalta

Erna Bodström: Kansainvälistä suojelua hakevia kohdellaan eri tavoin

Karla Malm: Tutkimus haluaa kääntää katseen nuoriin kohdistuvista huolista nuorten huoliin

Saija Sambou, Markus Kaakinen & Emilia Hämäläinen (rikoksentorjunta): Moniammatilliset työtavat nuorten rikosten ehkäisyssä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa

Janne Kivivuori, Anna Raeste, Iina Sahramäki & Maiju Tanskanen(Kriminologia) Vertaileva tutkimushanke nuorten väkivaltakuolemista käynnistynyt

Markus Happonen: Katsaus kyberturvallisuuteen

------

Haaste-lehteä voi seurata myös X:ssä (Twitterissä): @haastelehti