Haasteen 3/2017 teemana rankaiseminen

Julkaisuajankohta 29.9.2017 19.34
Uutinen

Haaste-lehdessä 3/2017 on teemana rankaiseminen. Teemanumero pureutuu kriminaalipolitiikan perimmäisiin kysymyksiin. Artikkeleissa pohditaan rankaisemisen oikeutusta historian ja filosofian näkökulmasta, kansan oikeustajua sekä nykyisen seuraamusjärjestelmän toimivuutta. Eriarvoisuuden lisääntyminen ja sen myötä koveneva kontrolli ja rangaistusten kiristäminen vaikuttavat monen artikkelin mukaan olevan globaalisti vahvistuvia ja huolestuttavia trendejä.

Rikoksentorjunta-palstan aiheena on asukkaiden kuulemisen ja osallistamisen keinot, joiden käyttöä peilataan kuntien turvallisuusvastaaville suunnatun kyselyn alustaviin tuloksiin.

Haaste 3/2017 verkossa