Toimitus

Haaste-lehteä julkaisevat rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö.

Päätoimittaja

(sivutoiminen)

Tutkijatohtori Elsa Saarikkomäki, Turun yliopisto

Sähköposti elsa.saarikkomaki(at)utu.fi

Twitter: @ESaarikkomaki

Toimitussihteeri

(Juttuideat ja artikkelitarjoukset, tiedotusmateriaali sekä muut lehteen liittyvät asiat.)

Viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen, rikoksentorjuntaneuvosto / oikeusministeriö

Sähköposti riikka.kostiainen(at)gov.fi

Puhelin 0295 150 252

Twitter: @RHKostiainen

Lehden osoite

Haaste-lehti

PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: haastelehti.om(at)gov.fi

Toimitusneuvosto

Puheenjohtaja

Professori Minna Kimpimäki, Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tdk

Jäsenet

Ylitarkastaja Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitos

Tietoturvapäällikkö Mikael Albrecht, Svenska Handelshögskolan

Aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Etelä-Suomen syyttäjäalue

Tutkija Teemu Kaskela, A-klinikkasäätiö

Pääsihteeri Aarne Kinnunen, rikoksentorjuntaneuvosto

Turvallisuuskoordinaattori Satu Laukkanen, Espoon kaupunki

Palvelupäällikkö Anna Liakka, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö

Poliisiylitarkastaja Tuomas Pöyhönen, Poliisihallitus

Toiminnanjohtaja Sanna Sunikka, Kriminaalihuollon tukisäätiö

VTM Karoliina Suonpää, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti