Mikä on Haaste-lehti?

Haaste-lehti käsittelee rikoksentorjuntaa, kriminaalipolitiikkaa ja rikollisuutta koskevaa tutkimusta. Aiheita ovat siten mm. rikollisuuden ehkäisy, rikosilmiöt, rikosten tekijät ja uhrit, rangaistukset, viranomaisyhteistyö, turvallisuussuunnittelu, rikostilastot, kriminologia ja rikoslainsäädäntö.

Haaste-lehdessä julkaistaan asiantuntija-artikkeleita, kannanottoja ja haastatteluja. Kukin numero rakentuu teema-artikkeleista, vakiopalstoista ja muista ajankohtaisista aiheista.  

Lehteä julkaisevat rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö.  Haaste ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on ilmestynyt vuodesta 2001 alkaen. Haaste-lehteä julkaistaan vain verkossa vuodesta 2021 alkaen. Vuosina 2001–2020 ilmestyneet painetut lehdet ovat saatavilla pdf-muodossa lehtiarkistossa näillä sivuilla.

Haaste on tarkoitettu rikollisuuteen liittyvien ongelmien parissa työskenteleville sekä aihepiiristä muutoin kiinnostuneille. Lehden kohderyhmään kuuluvat siten mm. sosiaali-, koulu- ja nuorisotoimi, yhdyskuntasuunnittelu, elinkeinoelämä, kirkko, kansalaisjärjestöt, media ja tutkimuslaitokset sekä luonnollisesti poliisi, oikeuslaitos ja rikosseuraamusala.

Tilaa Haaste-lehden uutiskirje suoraan sähköpostiisi!

Haasteen 2024 aikataulut ja teemat