Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta

Rikoksentorjunnan toimenpiteiden tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja lisätä kansalaisten turvallisuutta. Mutta miten eri toimenpiteillä onnistutaan näissä tavoitteissa?

Tästä voidaan saada tietoa vain tutkimuksen avulla. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaoston aloitteesta kehittänyt tietokantaa, joka koostaa olemassa olevaa kotimaista rikoksentorjunnan arviointitutkimusta.

TIETOKANNAN KOONNOSTAULUKKO 20.12.2023 (Krimo)

Tietokannan tavoite ja sisältö

Tietokannan tarkoituksena on koostaa kotimainen rikoksentorjunnan arviointitutkimus yhteen helppokäyttöiseen tietokantaan. Kanta sisällyttää arviointitutkimukset (ml. hyväksytyt opinnäytteet) sellaisista toimenpiteistä, joilla on haluttu vähentää rikollisuutta tai lisätä turvallisuutta. Tietokanta perustuu rikoksentorjunnan laajaan hahmottamiseen. Arvioidut toimenpiteet voivat vaihdella esimerkiksi tilannetorjunnasta, sosiaalisesta preventiosta ja vankien kuntouttamisesta julkisen tilan valvontaan ja virallisten sanktioiden (rangaistusten) muutoksiin.

Tietokantaan sisältyy sekä kuvailevia prosessiarviointeja että vaikuttavuustutkimuksia. Tietokannan tiedot perustuvat tutkimusten tekijöiden omiin ilmoituksiin. Niissä kuvataan arvioidut toimenpiteet, tutkimusasetelmat ja arviointien tulokset.

Tietokannan tavoitteena on helpottaa arviointitiedon käyttöä tavalla, joka auttaa sekä tiedon tuottajia että käyttäjiä. Käyttäjät voivat sen avulla selvittää, onko jotakin toimenpidettä arvioitu maassamme, ja jos on, mikä on ollut arviointitutkimuksen tulos. Tietokanta pyrkii tukemaan ja korostamaan rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen asemaa ja näkyvyyttä osana kokeilukulttuurin kehittämistä.

Mitkä rikoksentorjunnan toimenpiteet on Suomessa arvioitu tutkimuksen avulla?

Tietokantaan tällä hetkellä tallennetut tutkimukset löytyvät koonnostaulukosta. Taulukko sisältää arviointitutkimukset, jotka on tallennettu tietokantaan. Kunkin tutkimuksen osalta taulukko kuvaa keskeiset tutkimusta ja toimenpidettä kuvaavat tiedot. Toimenpiteen tutkimusperustaa arvioitaessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota sarakkeisiin "vaikutus" ja "asetelma". Vaikutus on tiedot tallentaneen tutkijan kokonaisarvio toimenpiteestä. Asetelma kuvaa tutkimuksen näyttötasoa ns. Marylandin asteikon mukaisesti: mitä korkeampi numero, sitä vahvempi vaikuttavuusnäyttö. Jos esimerkiksi kaksi toimenpidettä on saanut tutkijalta luonnehdinnan "lupaava", mutta toisen arvioinnissa näyttötaso oli 3 ja toisessa 4, jälkimmäinen tarjoaa vahvempaa näyttöä. Tiedot ovat tutkijoiden tietokantaan tallentamia.

Mistä saa lisätietoa tutkimuksista?

Lisätietoa tutkimuksista saa perehtymällä alkuperäiseen tutkimukseen tai ottamalla yhteyttä tutkimuksen tekijään. Koonnostaulukossa on kunkin tutkimuksen kohdalle merkitty yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Yhteyshenkilö on useimmiten tutkimuksen tekijä, joka on tallentanut tutkimuksen tiedot kantaan.

Jos etsit jonkin toimenpiteen arviointia, mutta sitä ei löydy tietokannasta, kannattaa olla yhteydessä toimenpiteen toteuttajaan tai arvioijaan. Tietokanta sisältää vain tutkimukset, joiden tekijät ovat tallentaneet tiedot kantaan. Todennäköisesti koonnostaulukko on edustavampi tuoreiden tutkimusten osalta.

Uusien tutkimusten tietojen syöttäminen tietokantaan

Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta on tarkoitettu pysyväksi ja jatkuvasti täydentyväksi. Tarkempaa tietoa siitä, mitä tutkimuksia kantaan sisällytetään, saat tietolomakkeen saatekirjeestä alla olevan linkin kautta.

Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaosto pyytää kaikkia rikoksentorjunnan arviointitutkimusta tekeviä tutkijoita antamaan tutkimuksistaan tiedot tietokantaan. Kantaan voi mielellään syöttää tietoja myös vanhemmista tutkimuksista.

Tietojen syöttäminen tietokantaan (vaihda tarvittaessa kieli ylävalikosta)

 

Laajemmin tietokannan taustaa ja sisältöä on kuvattu Haaste-lehden 2/2017 artikkelissa (löytyy Haasteen lehtiarkistosta)

Lisätietoja: Janne Kivivuori, kriminologian professori, Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, janne.kivivuori(at)helsinki.fi

Markus Alanko, erityisasiantuntija, markus.alanko(at)gov.fi