Ohjeita kirjoittajille

Haaste on rikoksentorjuntaa ja kriminaalipolitiikkaa käsittelevä erikoisaikakauslehti, joka ilmestyy vuodesta 2021 alkaen vain verkkolehtenä. Lehti on suunnattu rikollisuuteen liittyvien ongelmien parissa työskenteleville sekä aihepiiristä muutoin kiinnostuneille.

Haaste-lehti ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä, kunkin numeroon teemaan liittyviä asiantuntija-artikkeleita sekä artikkeleja ja kolumneja ajankohtaisista rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan aiheista, esimerkiksi tuoreisiin tutkimuksiin liittyviä. Lehden vuoden teemat löydät Aikataulut-sivulla. 

Kirjoituksesta on hyvä keskustella etukäteen toimitussihteerin tai päätoimittajan kanssa. Toimitus ei sitoudu etukäteen julkaisemaan mitään tekstiä ja artikkeleiden täytyy olla nimenomaan Haasteeseen kirjoitettuja. Kirjoitukset toimitetaan sähköpostitse toimitussihteerille riikka.kostiainen(at)gov.fi.

Artikkelin pituus ja muita käytännön ohjeita

Asiantuntija-artikkelien täytyy olla yleistajuisia ja lehden formaatin mukaan melko lyhyitä. Kaikki Haasteessa julkaistavat kirjoitukset editoidaan vielä toimituksessa, jotta teksti on lukijan kannalta mahdollisimman helppolukuinen ja kiinnostava. Editoinnin jälkeen kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi ennen kuin se julkaistaan verkossa. Artikkeleihin voidaan lisätä kuvitusta.

Artikkelin pituus on hyvä olla alle 9000 merkkiä välilyönteineen eli noin kolme liuskaa, selvästi lyhyempi voi olla. Pitemmästä artikkelista kannattaa sopia erikseen etukäteen. Kolumnin pituus saisi olla enintään 7000 merkkiä. Merkkimäärän (ml. välilyönnit) näkee esim. Wordissa vasemmasta alakulmasta napauttamalla "xx sanaa".

Artikkelissa on hyvä olla kertova otsikko, tiivistävä tai kiinnostuksen herättävä ingressi (joka nousee listauksiin ja some-jakoihin) ja useita väliotsikoita. Monesti graafiset kuviot ja taulukot ovat hyviä aiheen havainnollistamisessa. Taulukot saavat olla tekstin sisällä, mutta kuviot pitäisi toimittaa erikseen sellaisina Excel-tiedostoina, että niitä voi käsitellä lehden tyyliin (värit ja fontit saavutettavuus huomioon ottaen). Huomaa, etteivät kovin monimutkaiset kaaviot toimi kapealla palstalla eikä varsinkaan mobiilissa. Myös valokuvaideoita tai itse otettuja kuvia voi ehdottaa artikkelin kuvitukseksi.

Haasteen artikkeleissa ei pääsääntöisesti käytetä tieteellisen tyylin lähdeviitteitä tai alaviitteitä (alaviitteet ovat lisäksi teknisesti mahdottomia). Jos johonkin tutkimukseen tai jonkun ihmisen näkemyksiin on tarpeen viitata, se on hyvä tehdä suorasanaisesti. Jos kirjoitus perustuu tiettyyn tutkimusraporttiin, siitä on hyvä antaa tiedot kirjoituksen lopussa. Kirjoituksen loppuun voi lisätä myös muita hyödylllisisä lisätietolinkkejä.

Artikkelin loppuun laitetaan lyhyesti perustiedot kirjoittajasta, esim. "XX työskentelee tutkijana..."

Julkaistuista (tilatuista) kirjoituksista voidaan rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön harkinnan mukaan maksaa palkkio, jos se ei ole tehty virkatyönä. Palkkiot ovat kuitenkin pieniä eivätkä yllä esimerkiksi freetoimittajien palkkiosuosituksiin.