Päihteet

Päihteiden ongelmakäyttö ja muut riippuvuudet ovat usein yhteydessä mielenterveyden häiriöihin sekä rikosten tekemiseen ja niiden uhriksi joutumiseen. Mitä nuorempana riippuvuus syntyy, sitä helpommin se kasvaa suureksi ongelmaksi. Päihteiden käytön seurauksista nuorten terveyteen, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuteen on hyvä keskustella avoimesti ja rehellisesti. Nuoria tulee myös kannustaa hakemaan apua itselle tai kaverille, jos päihteiden käyttö huolestuttaa.

Materiaalit

EHYT ry:n sivusto ja oppimateriaalit

Järjestön sivuilta löytyy opetusalan ammattilaisille ja oppilaitoksille on sivuilla monia eri materiaaleja, joiden avulla päihteidenkäyttöä voi käsitellä nuorten kanssa. Nuorten kanssa käsiteltäväksi sopivat mm. sivuilta löytyvät Päihdeilmiö-video ja Frankly-peli, lisäksi kasvattajan työn tueksi löytyy esitteitä ja esityksiä eri päihdeaiheista.

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston tietopaketti

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) on julkaissut suomeksi käsikirjan ja muuta materiaalia nuorten huumeidenkäytön ja siihen liittyvän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Käsikirja korostaa, että lähestymistapa täytyy valita ongelman mukaan.

Liikenneturvan #rohkee-kampanja

Liikenneturva on toteuttanut nuorille suunnatun #rohkee-kampanjan, joka herättelee puuttumaan rattijuopumukseen ennen sen tapahtumista. Kampanjassa on tehty videoita, joissa käsitellään tilanteisiin puuttumista ja nuorten kokemaa ryhmäpainetta. Kampanjan materiaalien avulla nuori voi eläytyä tilanteisiin ja pohtia, miltä ne tuntuvat.

MLL:n Nuortennetti

Nuortennetissä on nuorille tietoa ja neuvoja päihteiden haitoista sekä kaverin tai perheenjäsenen päihteidenkäyttöön puuttumisesta. Päihteistä kertovaan osioon on koottu myös linkkejä lisätietoihin ja muihin materiaaleihin, joita voi hyödyntää aiheen käsittelyssä nuorten kanssa.

Nuortenlinkki

Nuortenlinkissä on nuorille ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa erilaisista riippuvuuksista. Sivuilta löytyy runsaasti tietoa eri päihteistä ja päihteidenkäytön ongelmista. Tietoa on kattavasti eri päihteistä eri muodoissa, niin tekstinä kuin animaatioina. Nuoret voivat tutustua aiheisiin esimerkiksi tietovisojen, pelien ja vlogien avulla.

Poliisituben videot

Poliisin Youtube-kanavan nuorten tekemissä ja nuorille suunnatuissa #jeesaakaveria-videoissa käsitellään muiden aiheiden lisäksi rattijuopumusta ja humalajuomista. Poliisitubeen tulee jatkuvasti uusia, ajankohtaisia videoita, joista monet sopivat nuorten kanssa katsottavaksi.

Vahvistamon materiaalit

Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Sivustolta löytyy materiaaleja nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemisestä.