Arvioituja nuorten vakavan rikollisuuden vastaisia toimia Ruotsissa ja Tanskassa selvitetty

Julkaisuajankohta 26.4.2024 10.00
Uutinen

Emma Villmanin ja Markus Kaakisen oikeusministeriölle tekemä selvitys pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen arvioiduista, Ruotsissa ja Tanskassa parin viime vuosikymmenen aikana toteutetuista toimenpiteistä nuorten jengirikollisuuden tai sen aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja rikoskierteestä irrottautumisen tukemiseksi.

Arvioidut toimenpiteet luokiteltiin seuraavasti: moniammatilliset ehkäisevät työmuodot, muut ehkäisevät toimenpiteet, poliisin toimenpiteet, exit-ohjelmat, kuntoutus ja terapiat sekä rikosseuraamukset. Arviointitutkimusten perusteella ei hahmottunut mitään selkeää yksittäistä toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta, jota voitaisiin tutkimusnäytön perusteella pitää Suomessa varmasti toimivana.

Tutustu katsaukseen arviointitutkimuksista: Nuorten vakavan rikollisuuden ja jengiväkivallan ehkäisy Ruotsissa ja Tanskassa