Martti Lehti 1963–2021

8.6.2021 22.10
Kriminologia Martti Lehti kuoli lyhytaikaisen sairauden murtamana 18.4.2021. Hän oli syntynyt 1963.

 Martti Lehti toimi 20 vuotta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, sittemmin Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin henkirikostutkijana. Koulutukseltaan Lehti oli oikeustieteen tohtori, jonka syvin kiinnostus liittyi alan historialliseen ulottuvuuteen. Lehden vuonna 2001 ilmestynyt väitöskirja ”Väkivallan hyökyaalto” tarkasteli 1900-luvun alun korkean henkirikostason aikaa. Teos on edelleen maamme henkirikostutkimuksen merkkipaaluja.

Martti Lehti oli keskeisessä roolissa raportoimassa Suomen kansainvälisesti arvostettua henkirikollisuuden seurantajärjestelmää. Lisäksi hän oli avainroolissa kehittämässä myös Euroopan henkirikollisuuden seurantajärjestelmää. Vuosien varrella hänestä tulikin kaivattu yhteistyökumppani monessa tutkimushankkeessa myös maamme rajojen ulkopuolella. 
Lehti oli henkirikostutkimuksen ehdoton auktoriteetti. Sen lisäksi hän toimi muillakin kriminologian alueilla. Etenkin yrityksiin kohdistuva rikollisuus ja maahanmuuttoon liittyvät kriminologiset aspektit olivat hänen tutkimusagendallaan.

Eri aiheita yhdisti yhteiskunnallinen relevanssi. Martti Lehden toiminnalle olikin ominaista pyrkimys vastata tutkimuksella yhteiskunnan tietotarpeisiin. Hänen toimintaansa voi tältä osin luonnehtia tutkimusperustaiseksi tietopalveluksi. Asiaan kuului myös pitkäaikainen osallistuminen erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä Rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan.

Lehden poismeno on erittäin suuri menetys Suomen kriminologiselle tiedeyhteisölle, kriminaalipolitiikan arvioinnille ja kaikille tahoille, jotka hyötyivät hänen ainutlaatuisesta asiantuntemuksestaan. Toisaalta hänen luomansa vankka perusta antaa hyvät edellytykset henkirikollisuuden seurannan jatkumiselle.

Janne Kivivuori

Kirjoittaja on Martti Lehden pitkäaikainen kollega.
 

Haaste 2/2021