Haasteen 2/2017 teemana ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisy

Julkaisuajankohta 2.6.2017 20.12
Uutinen

Haaste-lehden 2/2017 teemana on ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy. Ikääntyneiden määrän kasvun myötä myös heihin kohdistuvat rikokset ovat lisääntyneet. Kuitenkin yli 65-vuotiaisiin kohdistuu suhteellisesti vähemmän rikoksia kuin nuorempiin ikäryhmiin. Artikkeleissa kerrotaan ikäihmisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja hyväksikäytöstä ja etsitään keinoja estää tällaista tapahtumasta.

Tästä numerosta alkaen Kriminologia- ja Rikoksentorjunta-palstoja tuotetaan uusin voimin ja uutena käynnistyy Kyberrikokset-palsta. Kriminologia-palstalla Janne Kivivuori esittelee uuden kotimaisen rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokannan ja Rikoksentorjunta-palstalla Minna Piispan aiheena on sivustakatsojien rooli rikoksentorjunnassa.

Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

Haaste 2/2017 verkossa