Haasteessa 2/2014 on teemana sosiaalinen media

Julkaisuajankohta 6.6.2014 20.05
Uutinen

Lehdessä on runsaasti myös muita aiheita käsitteleviä ajankohtaisia artikkeleita. Verkkolehteen poimituissa artikkeleissa käsitellään poliisitoimintaa sosiaalisessa mediassa, siellä tapahtuvaa rikollisuutta sekä sosiaalisen median hyödyntämistä viranomaisviestinnässä, rikosuhrityössä ja nuorisotyössä. Lisäksi mukaan on poimittu artikkeli naisten kokemasta väkivallasta EU:ssa, jossa tarkastellaan myös kyberhäirinnän kokemuksia.

Haaste 2/2014 verkossa