Haasteessa 4/2017 teemana tulevaisuus

Julkaisuajankohta 15.12.2017 12.44
Uutinen
Haaste 4/2017

Tuoreessa Haaste-lehdessä 4/2017 on teemana tulevaisuus. Numerossa arvioidaan yhteiskunnan muutosten vaikutusta rikollisuuteen ja sen ehkäisyyn sekä esitellään erilaisia digitaalisia oikeudellisia innovaatioita. Lehden tulevaisuuskyselyssä asiantuntijat näkivät rikollisuuden ennaltaehkäisyssä tarpeelliseksi mm. yhteistyön lisäämisen, eri alojen ihmisten kouluttamisen rikoksentorjunnan näkökulmista, dialogin lisäämisen ja nuorten kuuntelemisen, poliisin ennalta estävän toiminnan lisäämisen sekä teknologian mahdollisuuksien hyödyntömisen. Rikoksentorjunta-palstalla arvioidaan kuntien turvallisuusvastaaville tehdyn kyselyn perusteella turvallisuustyön kehittämistarpeita.

Lue verkkoversio osoitteessa www.haaste.om.fi