Rikoksentorjuntaohjelman alueseminaarit
Oulun seminaarin 1.11.2017 kooste: Hyvä yhteistyö tarvitsee kunnan johdon tuen

Julkaisuajankohta 6.11.2017 15.02
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestivät Turvallisesti yhdessä -seminaarin Oulussa 1.11.2017. Seminaarin avasi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen, joka puheenvuorossaan totesi Pohjois-Suomen alueella paikoin jo tehdynkin pitkäjänteistä ja aktiivista yhteistyötä mm. poliisin, kunnan monien hallinnonalojen, järjestöjen, rajavartiolaitoksen, ELY-keskusten ja elinkeinoelämän kesken. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta taas kuvasi poliisin monialaista toimintaa arkirikollisuuden ehkäisemisestä ja varautumisesta terrorismin torjuntaan ja haja-asutusalueen haasteisiin.

Seminaarin osallistujia ilahdutti, että Pohjois-Suomen alueella on vielä toteutettu koulupoliisin vierailuja kouluissa ja tehdään moniammatillista yhteistyötä rikoksista epäilyille nuorille. Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa esitteli kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteita ja juuri ilmestyneen kuntakyselyn tuloksia, missä selvitettiin rikosten ehkäisyn tilaa kunnissa. Ylitarkastaja Raija Forss aluehallintovirastosta ja verkostokoordinaattori Pirjo Nikula Maaseudun arjen palveluverkosto-hankeesta kertoivat puheenvuoroissa hyviä käytäntöjä alueen verkostoyhteistyöstä päihteiden käytön aiheuttamien haittojen ehkäisyssä ja arjen turvallisuuden tunteen lisäämisessä.

Iltapäivän ohjelma jatkui kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteissa asukkaiden ja järjestöjen kuulemisen ja osallistumisen vahvistamiseksi rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden tunteeseen liittyvissä asioissa. Väkivaltatyön päällikkö Jani Kaisto Vuolle Setlementistä kertoi järjestön tekemästä väkivaltatyöstä ja erikoisasiantuntija Panu Artmejeff OM:stä avasi teemaa hyvien väestösuhteiden näkökulmasta. Ylitarkastaja Kirsimarja Stewart aluehallintovirastosta kertoi nuorisovaltuustojen roolista ja erikoissuunnittelija Saija Sambou kuntalaisten osallistumista lisäävien menetelmien käytöstä ja haasteista, jotka kävivät ilmi juuri ilmestyneessä selvityksessä. Loppukeskustelussa todettiin, että hyvin toimivan rikoksentorjuntatyön sekä asukkaat ja järjestöt mukaan ottavan laaja-alaisen yhteistyön onnistuneen toteuttamisen kannalta kunnan johdon tuki on aivan keskeistä.

Paikallinen tahtotila kuntoon. Kysely rikoksentorjuntatyöstä kunnissa vuonna 2017.

Seminaarin esitykset

Tilaisuuden avaus, Ylijohtaja Terttu Savolainen

Turvallisesti yhdessä -paikallinen rikoksentorjuntatyö ja rikoksentorjunnan kustannusvaikutukset, Minna Piispa

Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella, apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta

Alkoholin ja päihteiden rooli rikoksissa ja paikalliset keinot haittojen ehkäisyssä, ylitarkastaja Raija Fors

Elinvoimasopimuksella arjen turvaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä Pohjois-Pohjanmaalla, verkostokoordinaattori Pirjo Nikula

Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kuntien turvallisuustyöhön, erikoissuunnittelija Saija Sambou

Nuorisovaltuustot – voimavara nuorten elinolojen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä, nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsimarja Stewart

Väestösuhteet ja turvallisuuden tunne, erityisasiantuntija Panu Artemjeff

Väkivaltatyöstä sekä Radinet -hankkeesta, väkivaltatyön päällikkö Jani Kaisto

Oulun seminaarin 1.11.2017 ohjelma