Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä -seminaari 21.3. on jo täynnä

Julkaisuajankohta 9.2.2018 11.19
Uutinen

Helsingissä pidettävä seminaari tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville hyviä käytäntöjä siitä, miten nuorten kanssa voi keskustella turvallisuudesta ja arjessa tapahtuvista rikoksista tai ehkäistä nuoren päätymistä rikoksen uhriksi tai tekijäksi.

Mitä nuoren pitäisi tehdä tai kenen puoleen hän voi kääntyä epäillessään, että kaveri on joutunut rikoksen uhriksi? Entä mitä nuori voi tehdä joutuessaan itse kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän tai muun rikoksen uhriksi? Mitä sanoa, jos kaverit painostavat tekemään jotain kiellettyä ­– lojaalisuus kavereita kohtaan vaatisi osallistumaan, mutta se tuntuu väärältä?

Nuoret kaipaavat tietoa ja neuvoja rikosten ehkäisystä sekä rohkaisua ja työkaluja kysymiseen ja puheeksi ottamiseen. Myös nuorten kanssa työskentelevät tarvitsevat työkaluja puhua sensitiivisistä asioista. Kysymättä ei voi antaa apua. Hiljaisuuden kulttuuri pitää rikkoa.

Helsingin Säätytalolla 21. maaliskuuta järjestettävä seminaari tarjoaa hyviä käytäntöjä siihen, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat keskustella turvallisuudesta ja arjessa tapahtuvista rikoksista tai ehkäistä nuoren päätymistä rikoksen uhriksi tai tekijäksi. Seminaarissa esitellään myös käytäntöjä, joissa nuoret itse ovat mukana turvallisuuden parantamisessa sekä koulun ja nuorisotyön mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria. Seminaarin lopussa käsitellään auttamisen keinoja, joilla voidaan tukea rikoksen uhriksi joutunutta nuorta tai puuttua rikoksiin.

Seminaari on suunnattu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille, kuten rehtoreille, opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, nuorisotyöntekijöille, nuoriso-, opetus- ja sosiaalitoimen johdolle sekä järjestöjen ja seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille. Myös nuorisovaltuustojen jäsenet, vapaaehtoiset ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seminaariin.

Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä – miten puuttua, kysyä ja ehkäistä? -seminaarin järjestävät rikoksentorjuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus sekä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto, Allianssi ja Nuorisovaltuustojen liitto.

SEMINAARI ON VALITETTAVASTI JO TÄYNNÄ!

Lisätietoja tilaisuudesta antaa: Saija Sambou, saija.sambou(at)om.fi, p. 0504093083.