Naapuriapu-työryhmä osallistui matalan kynnyksen vapaaehtoistyöhön Järvenpäässä

Julkaisuajankohta 9.9.2013 16.50
Uutinen
Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestämässä yhteislaulua ja kävelyä Järvenpään Jampankaaren palvelutalossa, myös Naapuriapu-työryhmä osallistui. Matalan kynnyksen vapaaehtoistyö ei vaadi rahaa ja byrokraattisia organisaatiokuvioita.

Rikoksentorjuntaneuvoston asettama Naapuriapu-työryhmä aloitti työskentelynsä kesän jälkeen 23.8. kenttäpäivällä Järvenpäässä. Työryhmä vieraili Järvenpään turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n, Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen sekä välittämisyhteisö Siskojen ja Simojen luona. Näiden tahojen paikallista turvallisuutta ja viihtyvyyttä edistävään toimintaan on työryhmässä kiinnitetty huomiota, koska yhteenlaskettu vaikuttavuus paikallistasolla on monipuolista ja monitasoista esimerkiksi paikallisen turvallisuussuunnitelman ja sen kehittämisen, kunta-järjestöt verkostotyön ja vuoropuhelun, omaehtoisen fyysisen ympäristön ja viihtyvyyden parantamisen tai matalan kynnyksen vapaaehtoistyön ja ihmisten auttamisen kautta.

Myös Järvenpään asukkaille oli sekä paikallislehdessä että Facebookissa tarjottu mahdollisuutta tulla Seppälän talolle kertomaan ajatuksiaan ja näkemyksiään työryhmälle. Työryhmän jäsenet puolestaan pääsivät osallistumaan välittämisyhteisön Siskot ja Simot matalan kynnyksen vapaaehtoisyöhön ja mottonsa mukaan lisäämään hyvää tällä kertaa Jampankaaren palvelutalon asukkaiden arkeen.

Päivän aikana keskusteltiin siitä, miten järjestöt, yhdistykset, kansalaisliikkeet ja asukkaat voisivat osallistua turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävään työhön omalla paikkakunnalla tai asuinalueella. Yhdessä pohdittiin myös, miten ja miksi ihmiset haluaisivat vaikuttaa ja mitkä asiat madaltavat osallistumisen kynnystä. Keskusteluissa korostui yhteisöllisyyden merkitys ja se, että ihmiset itse aktiivisesti miettivät, mitä minä itse voisin tehdä oman asuinalueeni hyväksi ja sen turvallisuuden ja viihtyvyyden eteen.

Syksyn aikana työryhmä tapaa asukkaita ja vaikuttajia useammalla paikkakunnalla. Tietoa siitä, miten, missä ja mihin kansalaiset voivat vaikuttaa työryhmän työhön löytyy Otakantaa.fi-palvelun hankkeesta Asuinalueen turvallisuus ja Bostadsområde och trygghet. Juuri nyt on esimerkiksi auki keskustelu ja gallup siitä, tulisiko asukkaat ottaa mukaan päättämään paikallisen budjetin käytöstä. Tämä nähdään olennaiseksi kysymykseksi lähidemokratian toteutumisen ja erityisesti työryhmän tehtävän kannalta. Muuten ihmisten aitoa ja näkyvää vaikuttamista päätöksenteossa paikallistasolla erityisesti turvallisuus- ja viihtyvyyskysymyksissä ei voida saavuttaa. Vai mitä mieltä sinä olet?

Naapuriapu-työryhmän seuraava kokous on torstaina 19.9 kello 12.00–15.30 Somaliliiton vieraana (Susitie 2–6, Länsi-Herttoniemi, Helsinki).

Asiantuntijavieraana on kuultavana Tarmo Vaik Virosta. Vaik on Viron naapurivalvontajärjestön hallituksen jäsen ja yksi sen perustajista. Vaik kertoo Viron naapurivalvontajärjestön perustamisesta ja siitä mihin se on kehittynyt kansalaisvaikuttamisen ja naapuriavun näkökulmasta. Lisätietoja: www.naabrivalve.ee

Työryhmä vierailee myös Naapurikahvilassa kello 14 alkaen ja keskustelee paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa siitä, mikä eri ihmisille luo turvallisuuden tunnetta ja mitä turvallisuuden eteen voidaan tehdä yhdessä tai jokainen itse?

Kokous on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, keskustamaan ja vaikuttamaan!

Suunnittelija Regina Järg-Tärno, työryhmän sihteeri