Oikeusministeriön valtionavustukset rikoksentorjuntaan vuonna 2017

Julkaisuajankohta 27.1.2017 15.22
Uutinen

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2017 valtionavustuksia 70 000 euroa rikoksentorjuntatyöhön ja sen arviointiin.

Hakemukset tulee toimittaa 31.3.2017 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemusten tulee olla perillä oikeusministeriössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ei riitä, että hakemus postitetaan määräaikaan mennessä.

Avustushakemukselle on eduksi, jos toteutettava hanke tukee kansallisen rikoksentorjuntaohjelman Turvallisesti yhdessä toteutusta. Ohjelmassa keskitytään paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Asukkailla on hyvät tiedot alueen turvallisuusongelmista. Heiltä voi olla myös hyviä ehdotuksia alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Rikoksentorjuntaneuvoston laatimalla turvallisuuskyselyllä voidaan kysyä kunnan asukkailta, mikä aiheuttaa turvattomuutta kotikunnassa. Turvallisuuskävelyt ovat konkreettinen keino tuoda viranomaiset ja asukkaat yhteen kartoittamaan vaarallisilta tuntuvat alueet. Ideana on yhdessä miettiä, kuinka näistä alueista voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä. Oikeusministeriö kannustaa hyödyntämään asukkaiden kuulemisessa erilaisia tilaisuuksia ja menetelmiä. Asukkaat ovat tärkeä voimavara, kun luodaan yhteisöllisyyttä ja näin lisätään turvallisuuden tunnetta.

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö avustaa pyydettäessä ja mahdollisuuksien mukaan hankesuunnitelmien kehittelyssä ja tarjoaa asiantuntemusta siinä, kuinka perusteellinen arviointi on tarkoituksenmukainen ja miten se olisi syytä organisoida.

Lisätiedot: erikoissuunnittelija Markus Alanko 02951 50400, [email protected]


Lisätietoa avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä