Rikoksentorjuntaohjelman alueseminaarit
Osallistu rikosten ehkäisyn seminaariin omalla alueellasi

Julkaisuajankohta 7.2.2017 15.31
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvoston alueellisissa seminaareissa edistetään paikallista rikosten ehkäisyä ja turvallisuustyötä.

Rikoksentorjuntaneuvosto kiertää kevään ja syksyn 2017 aikana eri paikkakunnilla esittelemässä kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää rikoksentorjuntatyötä kunnissa ja aktivoida järjestöjä ja asukkaita siihen mukaan. Alueelliset seminaarit järjestetään yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Seminaareissa keskustellaan rikosten ehkäisystä ja asukkaiden osallistamisesta rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden edistämiseen. Paikkakunnilla voidaan tuoda esiin alueiden ongelmia ja pohtia hyviä käytäntöjä niihin puuttumiseksi.

Alueelliset seminaarit on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella mukana rikosten ehkäisyyn tai turvallisuuden edistämiseen liittyvässä työssä. Mukaan toivotaan esimerkiksi opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan sekä asuntotoimen ja teknisen toimen ammattilaisia. Myös poliisin, elinkeinoelämän, seurakuntien, järjestöjen ja asukasjärjestöjen edustajat ja kunnanvaltuutetut ovat tervetulleita mukaan. Seminaarien tavoitteena on tuoda kuuluviin eri toimijoiden näkemyksiä kuntien rikoksentorjunta- ja turvallisuustyöstä ja samalla pohtia, miten rikosten ehkäisy saadaan osaksi kuntien strategista päätöksentekoa.

Seminaareissa on kaikille tarkoitettu yhteinen osuus sekä eri teemoihin keskittyviä työpajoja. Alla on tietoa seminaarien aikatauluista, ohjelmista ja ilmoittautumisesta.

Alueelliset seminaarit 2017

Oulu 1.11.2017

Oulun seminaarissa esillä ovat mm. rikoksentorjunnan kustannusvaikutukset, kuntalaisten osallistaminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen sekä ehkäisevä päihdetyö ja väkivaltatyö Pohjois-Pohjanmaan alueella. Seminaarissa ei järjestetä erillisiä työpajoja, vaan kaikki voivat osallistua koko seminaaritilaisuuteen. Alueen toimijat voivat tilaisuuden yhteydessä esitellä toimintaansa näyttelypöydillä.

Oulun seminaarin esitykset

Turku 29.8.2017

Rikoksentorjuntaneuvosto on mukana Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä Elinvoimaiset kunnat, hyvinvoivat kuntalaiset -seminaarissa. Seminaarissa käsitellään mm. hyvinvointikertomusta, ehkäisevää päihdetyötä ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä kunnissa. Seminaariin kuuluu yhteinen osuus sekä viisi vaihtoehtoista työpajaa, joista yhdessä aiheena on rikosten ehkäisy ja siihen liittyvä yhteistyö kunnissa.

Turun seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen Aluehallintoviraston sivuilla


Jyväskylä 17.5.2017

Seminaari on peruttu.


Varkaus 26.4.2017

Varkauden seminaarissa keskustellaan mm. huono-osaisuudesta ja osallisuudesta Itä-Suomessa ja nostetaan esille turvallisuuden lisäämisen malleja alueella. Seminaariin kuuluu kolme vaihtoehtoista työpajaa: 1) Rikoksen ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen koordinaatio ja yhteistyö, 2) Päihteet osana syrjäytymistä ja rikoksia – Miten ennakoin rikoksen uhriksi joutumista ja 3) Vihapuheet ja ääriliikkeet. Tilaisuudessa myös palkitaan lupaavin ja innovatiivisin rikoksentorjuntahanke. Seminaarin yhteydessä alueen järjestöt ja muut toimijat voivat esitellä toimintaansa.

Varkauden seminaarin esitykset

Rovaniemi 6.4.2017

Rovaniemen seminaarissa esillä ovat mm. sähköinen hyvinvointikertomus, turvallisuuskysely, verkostotyö ja etsivä nuorisotyö rikosten ehkäisyn ja turvallisuuden lisäämisen työvälineinä. Rovaniemen seminaarissa ei järjestetä työpajoja eri teemoista, vaan koko tilaisuus on tarkoitettu kaikille osallistujille.

Rovaniemen seminaarin esitykset

Tampere 22.3.2017

Tampereen seminaarissa aiheena on mm. paikallisen rikoksentorjuntatyön edistäminen, turvallinen kaupunki ja sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Lisäksi seminaarissa järjestetään kolme vaihtoehtoista työpajaa: 1) Varhainen tunnistaminen hyvinvoinnin lisäämisessä, 2) Järjestöjen työ haavoittuvien ryhmien uhriksi joutumisen estämisessä ja tunnistamisessa sekä 3) Miten järjestöt otetaan mukaan turvallisuus- ja rikoksentorjuntatyöhön?

Tampereen seminaarin esitykset

Lappeenranta 6.3.2017

Seminaari on tarkoitettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimiville. Seminaarissa järjestetään kolme vaihtoehtoista työpajaa: 1) Rikoksenehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen koordinaatio alueella, 2) Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktien ratkaisuun tähtäävät menetelmät sekä 3) Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta. Lisäksi Lappeenrannan ja seutukuntien järjestöt ja muut vastaavat toimijat voivat esitellä toimintaansa tilaisuuden yhteydessä. Seminaari tarjoaa mahdollisuuden paikalliseen verkostoitumiseen. Seminaarin avaa oikeusministeri Jari Lindström.

Lappeenrannan seminaari esitykset

Tietoa alueellisista seminaareista ja niihin ilmoittautumisesta päivitetään tälle sivulle. Viim. päivitys 14.11.2017.

Lisätietoja seminaareista antaa erikoissuunnittelija Saija Sambou, puh. 02951 50352, [email protected].