Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta julkaistu

Julkaisuajankohta 2.6.2017 20.15
Uutinen

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaoston aloitteesta kehittänyt tietokantaa, joka koostaa kotimaista rikoksentorjunnan arviointitutkimusta.

Tietokanta sisältää arviointitutkimuksia sellaisista toimenpiteistä, joilla on haluttu vähentää rikollisuutta tai lisätä turvallisuutta. Arvioidut toimenpiteet voivat vaihdella esimerkiksi tilannetorjunnasta, sosiaalisesta preventiosta ja vankien kuntouttamisesta julkisen tilan valvontaan ja virallisten sanktioiden (rangaistusten) muutoksiin.

Tietokantaan sisältyy sekä kuvailevia prosessiarviointeja että vaikuttavuustutkimuksia. Tietokannan tiedot perustuvat tutkimusten tekijöiden omiin ilmoituksiin. Niissä kuvataan arvioidut toimenpiteet, tutkimusasetelmat ja arviointien tulokset. Tietokannan tavoitteena on helpottaa arviointitiedon käyttöä tavalla, joka auttaa sekä tiedon tuottajia että käyttäjiä.

Tietokantaan toukokuun loppuun mennessä tallennetut tutkimukset (16) löytyvät koonnostaulukosta. Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaosto pyytää kaikkia rikoksentorjunnan arviointitutkimusta tekeviä tutkijoita antamaan tutkimuksistaan tiedot tietokantaan. Tietokannan koonnostaulukkoa neuvoston verkkosivuilla päivitetään jatkuvasti.

Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta

Janne Kivivuoren artikkeli tietokannasta Haaste-lehdessä