Rikoksentorjuntakoulutus ammatissa toimiville alkaa helmikuussa

Julkaisuajankohta 19.10.2017 18.55
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttavat rikoksentorjuntaosaamisen verkkokoulutuksen

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kuntien työntekijöille, jotka työssään käsittelevät turvallisuuteen liittyviä aiheita. Koulutus sopii myös esimerkiksi poliiseille sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajille. Koulutuksessa käydään läpi mm. perustietoa rikollisuudesta, rikoksentorjunnan organisointia, kuntien työvälineitä, turvallisuustyön aihealueita ja työn arviointia.

Verkkokoulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja siihen sisältyy kaksi lähipäivää, yksi alussa (7.2.2018) ja toinen lopussa (4.4.2018) ja välissä on verkkokoulutusta. Koulutus on luonteeltaan täydennyskoulutusta, josta osanottaja saa osallistumistodistuksen ja opintopisteet voidaan hyväksyä suoraan opintoihin, jos opiskelija hakeutuu ammattikorkeakouluun suorittamaan tutkintoa. Todistusta voi hyödyntää myös ammatillisen pätevöitymisen osoittamiseen. 5 opintopisteen koulutus vastaa ajallisesti 133 tunnin opintoja.

Opintokokonaisuuteen hyväksytään 40 opiskelijaa kerrallaan. Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 5.1.2018


Lisätietoa koulutuksesta Lauren-ammattikorkeakoulun sivuilla
Ilmoittautumislomake (Laurea)