Rikoksentorjuntaneuvosto mukana NUORI2017-tapahtumassa 28.3.

Julkaisuajankohta 22.3.2017 16.30
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa työpajan "Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä" Nuori 2017 -messuilla Tampereella tiistaina 28.3. klo 9.00–10.15 (Partio 1, Hämeen partiopiirin tilat, Yliopistokatu 60). Työpajassa ideoidaan keinoja nuorten rikosten ehkäisyyn ja materiaalia työn tueksi.

Mitä nuoren pitäisi tehdä tai kenen puoleen hänen tulisi kääntyä epäillessään, että kaveri on joutunut rikoksen uhriksi? Entä mitä nuori voi tehdä joutuessaan itse kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän tai muun rikoksen uhriksi? Mitä sanoa, jos kaverit painostavat tekemään jotain kiellettyä – kun lojaalisuus kavereita kohtaan vaatisi osallistumaan, mutta se tuntuu väärältä?

Nuorten mielestä koulussa ei saa riittävästi tietoa rikosten ehkäisystä. Näissä asioissa nuoret eivät aina luota koulun henkilökuntaan. Monet toivovat, että esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden kanssa olisi mahdollista keskustella rikoksiin, niiden kontrolliin tai ehkäisyyn liittyvistä asioista. Samoin nuoret tarvitsevat itse työkaluja kysymiseen ja puheeksi ottamiseen. Nämä asiat tulivat esille kansallisen rikoksentorjuntaohjelman valmistelussa pidetyissä nuorten kuulemisissa.

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämässä työpajassa keskustellaan siitä, millaisia ilmiöitä nuorisotyöntekijät kohtaavat työssään ja millaisia tarpeita he näkevät nuorilla olevan. Pajassa kootaan nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä siitä, millaisia keinoja heillä on kysymiseen ja puuttumiseen, jotta nuori voisi välttää rikoksen uhriksi tai tekijäksi joutumisen. Lisäksi keskustellaan siitä, millaista materiaalia aiheesta pitäisi olla nuorisotyöntekijöiden tueksi ja mistä sen pitäisi löytyä sekä tarvitaanko aiheesta erillistä koulutusta. Työpaja käynnistyy lyhyellä alustuksella siitä, mitä rikosten ehkäisy on ja miten sitä voidaan tehdä.

Työpajan tavoite on tuottaa ideoita siitä, millaista materiaalia, keinoja ja lähestymistapoja nuorisotyöntekijät tarvitsisivat ja varmistaa, että oppimateriaaleissa ja nuorten lähestymisessä puretaan auki rikollisuuden taustalla olevia moninaisia mekanismeja ja keinoja puuttua niihin. Työpajan tuloksia käytetään turvallisuuden edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn liittyvän materiaalin tuottamiseen nuorille sekä rikosten ehkäisyä koskevan tiedon levittämiseen nuorisotyön toimijoille sekä kouluihin ja oppilaitoksiin (ks. kansallinen rikoksentorjuntaohjelma).

Jos osallistut messuille, tervetuloa mukaan työpajaan!

Lisätiedot: erikoissuunnittelija Saija Sambou, saija.sambou(at)om.fi, p. 050 4093083


Lisätietoja: www.nuori2017.fi