Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 1/2021

Julkaisuajankohta 29.1.2021 15.02
Uutinen

 

Paikallisen rikoksentorjuntatyön avustukset haettavana

Oikeusministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksia paikalliseen rikoksentorjuntatyöhön. Vuonna 2021 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa ehkäistään haavoittuviin ryhmiin kohdistuvia verkkorikoksia. Haavoittuvia ryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyneet ja vammaiset henkilöt sekä lapset. Avustuksia on haettavana yhteensä 70 000 euroa. Hakuaika päättyy 31. maaliskuuta.

Avustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille

Kiusaamisen vastainen ohjelma valmistui

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laajan toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa. Kiusaamisen ehkäisemisen ohjelma tunnistaa tarpeita päivittää lainsäädäntöä, lisätä resursseja ja aikuisia koulun arkeen, puuttua kiusaamiseen ja ennaltaehkäistä. Kiusaamisen ehkäisyssä luotetaan arvioituihin käytäntöihin.

Kiusaamisen ehkäisyohjelma

Ympäristörikosten torjuntastrategia korostaa viranomaisten yhteistyötä ja koulutusta

Viranomaisten strategia ympäristörikosten torjumiseksi on päivitetty vuoteen 2026 saakka. Tärkeä strateginen linjaus koskee viranomaisten yhteistyötä. Siinä painotetaan viranomaistyön ruohonjuuritasoa, jossa tavoitellaan ympäristörikosten torjuntatyön hyvien käytäntöjen jakamista ja työn jatkuvuutta.

Ympäristörikostorjunnan strategia

Euroopan rikoksentorjuntaverkostolle strategia vuosille 2021–2025

EUCPN:n uuden strategian mukaan verkosto toimii yhteyspisteenäpisteenä kohderyhmille, jakaa laadukasta tietoa rikollisuuden ehkäisystä, tukee rikollisuuden ehkäisytoimia kansallisella ja paikallisella tasolla, tukee EU:n rikollisuuden ehkäisyn toimia ja strategiaa sekä ottaa osaa rikollisuuden ehkäisyn eri osa-alueisiin EU:n strategisten prioriteettien näkökulmasta. Keskeistä kaikessa toiminnassa ja strategian erityinen kehittämiskohde on tietoon perustuva lähestymistapa.

EUCPN:n strategia 2021–2025

Tapahtumia

Sovittelupäivät verkossa 4.–5. helmikuuta

Oikeusministeriö yhteistyökumppaneineen on valmistellut 4.–5. helmikuuta 2021 järjestettävien valtakunnallisten Sovittelijapäivien ohjelman. Toista kertaa järjestettävä tapahtuma toteutetaan tänä vuonna kokonaan etäyhteyksin. Ohjelmassa on plenaariesityksiä ja runsaasti sovittelun eri osa-alueita, sovittelulle yhteisiä teemoja ja sovittelun kehittämistä käsitteleviä työpajoja. Päiville ovat tervetulleita laaja-alaisesti kaikki sovittelijat sekä sovittelua työssään käyttävät ja edistävät tahot julkiselta puolelta, järjestöistä ja yrityksistä.

Ilmoittautuminen työpajoihin päättyy ma 1.2. klo 17, mutta luentoja kuuntelemaan voi ilmoittautua seminaarin alkuun saakka.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet www.sovittelijapaivat.fi

EUCPN:n webinaarisarja alkaa 23. helmikuuta

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto järjestää kevään aikana webinaarisarjan. Ensimmäisen lyhyen verkkoluennon aiheena on käyttäytymiseen vaikuttaminen. Tapahtuma on ilmainen, mutta edellyttää rekisteröitymistä etukäteen.

Introduction to behavioral insights and nudging

Kriminologian päivät 24.–25. toukokuuta

Toukokuussa verkossa järjestettävien Kriminologian päivien teemana on ”Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista”. Tapahtuman verkkosivusto on avattu ja parhaillaan voi ehdottaa työryhmiä. Ohjelma tarkentuu talven mittaan, mutta esimerkiksi nuorisorikollisuutta kyselyiden valossa käsitellään. Myös ilmoittautuminen on jo avattu. Päivät järjestävät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Yhteistyökumppaneina ovat rikoksentorjuntaneuvosto, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Rikosseuraamuslaitos.

Kriminologian päivät 2021

Tutkimuksia

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyajoissa alueellisia eroja

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyajat rikosprosessissa ovat alueellisesti epätasa-arvoistavia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön keskimääräiset käsittelyajat ovat selvästi pidempiä kuin aikuisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja pahoinpitelyjen. Pahimmillaan asian käsittely jatkuu useita vuosia. Pisimpään kestää yleensä esitutkintavaihe, jossa myös alueiden väliset erot olivat suurimmat.

Monica Fagerlund & Virve-Maria Toivonen: Rikosprosessin kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2021:3.

Tutkimus: Kuntien turvallisuustilanne on heikentynyt sote- ja opetussektoreilla

Uhka- ja väkivaltatilanteiden kokonaiskuva Suomen kuntakentässä on polarisoitunut ja vaikeasti hahmotettava. Uhkaavat tilanteet ovat lisääntyneet ja muuttuneet vakavammiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Valtuutettujen kokema turvallisuus on hyvällä tasolla, mutta varautumista, turvallisuussuunnittelua ja koulutusta pidetään tarpeellisena. Kuntien työn- ja päätöksentekijöiden turvallisuutta selvitettiin KuntaTurva-tutkimuksessa.

Raportti: "Uhattiin tulla ampumaan kaupungintalolle" Uhka- ja väkivaltatilannekuva ja turvallisuuden hallintamallit kuntien palveluissa
Raportti: Turvallisuuden tilannekuva kuntien palvelutuotannossa ja valtuustoissa

Ikäihmisten kaltoinkohtelu jää usein tunnistamatta

Suomen palvelujärjestelmässä ei systemaattisesti tunnisteta ja puututa ikääntyneiden kokemaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun, ilmenee tuoreen Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyn tuloksista. Viranomaisyhteistyö kaltoinkohteluun puuttumiseksi vaihtelee alueittain ja on usein hajanaista, joskus jopa olematonta. Kaltoinkohtelun tunnistamiseksi on välineitä, kuten ikääntyneen huoli-ilmoitus, joita pitäisi käyttää tehokkaammin.

Huoli-ilmoitus välineenä ikääntyneiden kokeman kaltoinkohtelun tunnistamiseen ─ haasteet ja mahdollisuudet. Tutkimuksesta tiiviisti 3/2021. THL

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi!