Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 1/2022

Julkaisuajankohta 9.2.2022 16.08
Uutinen

 

Selvitys rikoksentorjunnan organisoinnista ja uudistamistarpeista valmistunut

Selvityksen toteutti valtiotieteiden tohtori Olavi Kaukonen oikeusministeriön toimeksiannosta. Selvityshenkilö esittää kolme kehittämisvaihtoehtoa, joista yhteiskunnallisesti vaikuttavimmaksi on arvioitu valtioneuvostolähtöisen rikoksentorjunnan tehtävien ja rakenteen uudistaminen. Esityksissä korostetaan rikoksentorjunnan toiminnallista organisointia osana hallitusohjelmaa ja oikeusministeriön tiedolla johtamisen strategiaa. Valtioneuvoston asetusta rikoksentorjuntaneuvostosta esitetään uudistettavaksi sisällöllisesti ja rakenteellisesti ajan haasteita vastaavaksi.

Rikoksentorjunta ja hyvinvointivaltion muutos. Selvityshenkilön arviot ja ehdotukset kansallisen rikoksentorjunnan uudistamistarpeista.

Työpajoissa käytiin aktiivista keskustelua rikoksentorjunnasta

Oikeusministeriö järjesti tammikuun lopussa kaksi saman sisältöistä työpajaa, joissa keskusteltiin rikoksentorjunnan kansallisesta organisoinnista ja uudistamistarpeista. Verkkotilaisuuksiin osallistui vajaa sata ammattilaista eri ministeriöstä, valtion keskushallinnosta, kunnista ja järjestöistä. Keskustelu oli alustusten pohjalta varsin aktiivista ja monipuolista. Pienemmissä työryhmissä syntyi runsaasti ideoita esimerkiksi rikoksentorjunnan valtakunnalliseen ja alueelliseen organisointiin, rikollisuuden ehkäisytyön sisällöllisiin painotuksiin tulevaisuudessa, tutkimustarpeisiin ja viestinnän kehittämiseen. Kevään kuluessa oikeusministeriössä käydään läpi selvityshenkilön esitykset ja työpajojen anti. Tämän jälkeen rikoksentorjunnan organisoinnin valmistelua jatketaan virkamiestasolla.

Rikoksentorjunnan rahoitushakuja käynnissä

Oikeusministeriö jakaa myös tänä vuonna valtionavustuksia rikollisuuden ehkäisyyn liittyville hankkeille. Alla linkit vievät oikeusministeriön verkkosivuille, joilla kerrotaan kustakin avustuksesta tarkemmin ja annetaan hakuohjeet.

Paikalliset rikoksentorjuntahankkeet

Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Vuonna 2022 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa harvaan asutuilla alueilla ehkäistään rikollisuutta, kehitetään rikoksentorjuntayhteistyötä ja vähennetään rikoksen pelkoa. Avustuksia jaetaan yhteensä enintään 70 000 euroa. Hakuaika päättyy 30. maaliskuuta.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta

Avustuksella rahoitetaan hankkeita ja toimia, joilla toimeenpannaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Vuonna 2022 rahoitusta voi hakea naisiin kohdistuvan väkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen työhön maahan muuttaneiden keskuudessa sekä nuorille suunnatun sosiaalisen median kampanjan toteuttamiseen. Avustuksia jaetaan yhteensä enintään 150 000 euroa. Hakuaika päättyy 25. maaliskuuta.

Uusintarikollisuuden vähentäminen

Avustuksella rahoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia uusintarikollisuuden vähentämiseksi sekä nuorten toistuvaan rikollisuuteen puuttumiseksi. Avustuksia jaetaan yhteensä enintään 220 000 euroa. Hakuaika päättyy 28. helmikuuta.

Lapsiuhritutkimus toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa

Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Yhtenä lapsistrategian toimenpiteenä toteutetaan lapsiuhritutkimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Lapsiuhrikysely kerätään tänä keväänä noin 600 koulussa. Tutkimusraportti julkaistaan kevään 2023 aikana. Tutkimushanke toteutetaan Tampereen yliopistossa.

Lue lisää lapsistategiasta

THL antoi suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi

Huumekuolemien määrä on kasvanut koko 2000-luvun. Tilastokeskuksen uusimman kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156. THL on julkaissut mallin, jonka avulla huumekuolemia voidaan ehkäistä. Malli koostuu seitsemästä teemasta ja niihin liittyvistä suosituksista ja toimenpide-ehdotuksista, jotka koskevat alueiden palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä poliittista päätöksentekoa.

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli

 

Tapahtumia

Ilmoittaudu Rikosuhripäivystyksen koulutukseen lähisuhdeväkivallan uhrin kohtaamisesta

"Pelotti ja hävetti, uskooko minua kukaan?" Kuinka kohtaan lähisuhdeväkivallan uhrin -koulutuksessa saa käytännöllistä tietoa lähisuhdeväkivallan dynamiikasta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja rikoksen uhrin kohtaamiseen, ymmärrystä uhrin käyttäytymisestä sekä tietoa siitä, miten voi omalta osaltaan vaikuttaa rikosprosessin sujuvuuteen ja ohjata osapuolia tukipalveluihin.

Koulutus on maksuton ja se on suunnattu poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille. Koulutuspäiviä järjestetään maalis–syyskuussa usealla paikkakunnalla. Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin on nyt avattu.

Lisää tietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen

Sisäisen turvallisuuden seminaari toukokuussa Porvoossa

Sisäministeriö järjestää yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa 16. valtakunnallisen turvallisuusseminaarin Porvoossa 19.–20.5.2022. Luvassa on mielenkiintoisia alustuksia, joten aika kannattaa jo varata kalenteriin. Ilmoittautuminen aukeaa maaliskuussa.

Sisäisen turvallisuuden verkkosivut

 

Julkaisuja

Rikoksenehkäisyn kampanjoihin ladataan usein liikaa odotuksia

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston tuore Myytinmurtaja-julkaisu pureutuu kampanjoiden ongelmiin. Rikoksentorjunta-aloitteet toteutetaan usein tietoisuutta lisäävillä kampanjoilla, jotka ovat nopeita ja suhteellisen edullisia toteuttaa. Kuitenkin on vain vähän näyttöä siitä, että tietoisuus sinänsä kannustaa ihmistä muuttamaan käyttäytymistään. Tehokkaat kampanjat keskittyvät käyttäytymisen muutokseen tunteisiin vetoamalla ja ennen kaikkea ovat osa kokonaisvaltaisia rikoksentorjuntastrategioita. Materiaali on käännetty myös suomeksi.

Myytinmurtaja: Tietoisuuden lisääminen ei ole koskaan haitannut ketään, voi onko? EUCPN 2022.

THL:n uusi väkivalta-aiheinen verkkosivusto tuo yhteen tutkimustiedon, työkalut ja palvelut

Verkkosivut on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivaltaa työssään, auttavat väkivaltaa kohdanneita tai pyrkivät työssään ehkäisemään väkivaltaa. He löytävät sivuilta tietoa erilaisista palveluista, toimintamalleista ja verkkokouluista. Lisäksi päätöksenteon tueksi on saatavilla tilasto- ja tutkimustietoa.

Tutustu väkivaltasivuihin

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan

Poliisi ja THL:n Barnahus-hanke ovat julkaisseet käsikirjan, joka toimii lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnan kokoavana oppaana. Näiden rikosten tutkinnoissa tarvitaan monialaista yhteistyötä mm. poliisin, lääkäreiden, psykologien ja syyttäjän kanssa. Käsikirjan tavoitteena on tukea laadukasta esitutkintaa, jossa huomioidaan lapsen etu ja sidosryhmäyhteistyö. Käsikirjasta tehtiin julkinen, jotta se on helposti niin eri viranomaisten kuin kansalaistenkin saatavilla.

Lataa käsikirja poliisin sivuilta

 

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi!