Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 2/2021

Julkaisuajankohta 13.4.2021 15.14
Uutinen

Haaste-lehden uudet verkkosivut julkaistu – 1/2021 teemana poikkeusolot ja rikollisuus

Haaste-lehdessä 1/2021 on teemana poikkeusolot ja rikollisuus. Artikkeleissa käsitellään etenkin koronaviruspandemian vaikutuksia kriminaalipolitiikkaan, rikollisuuteen ja uhrien asemaan, mutta katsotaan myös historiaan. Numero muodostuu 11 teema-artikkelista ja lehden vakiopalstoista. Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, rikosoikeuden professori Sakari Melander.

Haaste-lehti ilmestyy tästä numerosta alkaen vain verkkolehtenä. Samalla lehti siirtyi uudelle alustalle Rikoksentorjunta.fin yhteyteen.

Haaste-lehden ilmestymisestä kertovan uutiskirjeen voi tilata sähköpostiosoitteesta haaste(at)om.fi tai rikoksentorjunnan ajankohtaisaineistojen tilauspalvelusta.

Haaste 1/2021

Neuvosto käsitteli tuoreita rikollisuuden ehkäisyohjelmia

Rikoksentorjuntaneuvoston helmikuun kokouksessa esiteltiin lokakuussa julkaistu naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma ja tammikuussa julkaistu kiusaamisen ehkäisyohjelma, ja käytiin niistä vilkasta keskustelua. Rikoksentorjuntaneuvosto on mukana naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman tänä vuonna toteutettavassa seksuaalisen häirinnän vastaisessa kampanjassa, jossa painotetaan sivustakatsojan roolia. Kiusaamisen ehkäisyohjelman tavoitteena on nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle, sosiaaliselle syrjinnälle ja väkivallalle kouluissa ja oppilaitoksissa. Neuvosto näki, että ohjelman jalkauttamiseen kuntiin pitää panostaa. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2020 toimintakertomus ja käytiin läpi vireillä olevien hankkeiden tilannetta.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma

Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2020

Ensimmäinen kokonaisvaltainen päihde- ja riippuvuusstrategia julkistettiin

Uudessa päihde- ja riippuvuusstrategiassa linjataan painopisteet vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakkatuotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä. Strategialla on viisi painopistettä: 1) tuetaan päihteitä käyttävien ja riippuvuushaittoja kokevien ihmisten oikeuksia, 2) vahvistetaan asiantuntijuutta, yhteistyörakenteita, tietoperustaa ja tiedonkulkua, 3) tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja nikotiini, huumausaine- ja rahapelipoliittisia toimia, 4) varmistetaan ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu ja saatavuus sekä 5) varmistetaan päihde- ja riippuvuusasiantuntemus ja yhteistyö valtioneuvostotasolla.

Rikoksentorjuntaneuvosto korostaa toimintasuunnitelmassaan päihteiden ja rikollisuuden välisten linkkien vähentämistä ja ottaa strategian tavoitteet huomioon omassa työskentelyssään.

STM:n tiedote

THL:n uusi verkkokoulu lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista

Verkkokoulu antaa ammattilaisille keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus lisää ymmärrystä väkivaltailmiöstä ja väkivallan seurauksista sekä antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. Barnahus-verkkokoulu on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille.

THL:n tiedote

Tapahtumia

Kriminologian päivien 24.–25.5. pääaiheita on nuorisorikollisuus

Toukokuussa etäyhteyksin järjestettävien Kriminologian päivien teemana on ”Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista”. Tapahtuman pääaiheita ovat muun muassa pohjoismaisen kriminaalipolitiikan tulevaisuus, pohjoismainen vankilatutkimus ja nuorisorikollisuus. Päivät järjestää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti yhteistyössä rikoksentorjuntaneuvoston, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Ilmoittautua voi 10.5. saakka.

Kriminologian päivät 2021

Webinaari syrjäytymisen ja uusintarikollisuuden ehkäisystä 3. kesäkuuta

Webinaarissa pohditaan yksilön syrjäytymistä sekä syrjäytetyksi joutumista tutkimustiedon pohjalta. Puhujat tuovat näkökulmia rikosseuraamusasiakkaiden syrjäytymiskehityksen katkaisuun ja lopuksi katse suunnataan rikoksettoman elämän saavuttamisessa tarvittaviin tukitoimiin. Webinaarin järjestävät yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiö, oikeusministeriö, Rikosseuraamuslaitos, Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura ja Vankiterveydenhuollon yksikkö. Siihen voi ilmoittautua 20.5. asti.

Lisätietoa webinaarista

Tukholman kriminologinen symposium 15.–16. kesäkuuta verkossa

Tukholman kriminologia symposium järjestetään koronapandemian vuoksi verkossa. Päätöksentekijöille, ammattilaisille ja tutkijoille tarkoitetun englanninkielisen tapahtuman pääteemana on aseväkivallan torjunta ja lisäksi ohjelmassa on monipuolisesti erilaisia ajankohtaisia rikoksentorjunnan ja kriminologian aiheita. Symposiumin järjestää Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto. Siihen voi ilmoittautua 1.6. asti.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Julkaisuja

Nuoret tekevät ennätyksellisen vähän rikoksia

Nuorisorikollisuus on pysynyt vuodesta 2016 asti ennätyksellisen alhaisella tasolla, selviää tuoreesta nuorisorikollisuuskyselystä. Keväällä 2020 kerätyn aineiston perusteella 70 prosenttia nuorista ei ollut tehnyt yhtään tarkastelluista rikoksista kuluneen vuoden aikana, kun vuonna 1995 vastaava osuus oli 39 prosenttia. Sen sijaan nuorten tekemässä vakavassa väkivallassa ja viharikollisuudessa näkyy viitteitä lisääntymisestä. Kaikkein yleisimpiä viime vuoden aikana tehtyjä kiellettyjä tai lainvastaisia tekoja olivat alkoholin humalajuominen, luvaton verkkolataaminen ja luvaton poissaolo koulusta. Nuorten yleisimpiä uhrikokemuksia olivat väkivallalla uhkailu, sähköinen kiusaaminen sekä omaisuuden vahingoittaminen tai varastaminen.

Markus Kaakinen & Matti Näsi: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2020. Katsauksia 47/2021. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Helsingin yliopisto.

Työnantajien tuettava maalittamisen uhreja

Sisäministeriön työryhmän selvityksen mukaan työnantajien tulee tehokkaammin tukea maalittamisen kohteeksi joutunutta työntekijää. Lisäksi maalittamisen uhrin asemaa ja oikeuksien toteutumista rikosprosessissa pitää parantaa sekä lisätä viranomaisten tietoisuutta ja koulutusta. Maalittaminen on ilmiö, jossa yksi tai useampi toimija kehottaa ja yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Maalittamisen vastaisten toimien tehostaminen. Työryhmäraportti

Maalittamisen laajuutta käsittelevä kirjallinen aineisto. Yhteenveto

Opas hyvistä käytännöistä vihatekojen tunnistamisessa ja ennalta estämisessä

Sisäministeriö on julkaissut poliisille ja sidosryhmille oppaan, jossa käydään läpi hyviä käytäntöjä vihatekojen tunnistamisessa ja ennalta estämisessä. Käytännöt ovat sekä Suomesta että Euroopasta. Raporttia varten tietoa kerättiin ennalta estävää työtä tekeviltä poliiseilta sekä poliisin kanssa toimivilta järjestöiltä.

Hyvät käytännöt vihatekojen tunnistamisessa ja ennalta estämisessä

Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisevä työ etenee

Sisäministeriön koordinoima Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansallisen yhteistyöryhmän raportin mukaan ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin poikkeusoloista huolimatta. Tiedonvaihtoon ja koulutukseen on esimerkiksi käytetty aiempaa aktiivisemmin digitaalisia kanavia ja aineistoja.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy 2020. Vuosiraportti.

Tietopaketti huumeiden viihdekäytön ongelmien ehkäisystä

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) julkaisi maaliskuussa laajan neljän julkaisun tietopaketin, joka käsittelee bilehuumeiden ja rikollisuuden yhteyttä. Materiaaleissa käydään läpi huumeiden viihdekäyttö ilmiönä, tutkimusnäyttöön perustuvat tehokkaat puuttumiskeinot, darknetin huumemarkkinoiden toiminta sekä verkon huumekaupan torjuntakeinot. Esitellyt interventiot painottuvat nuorten juhlimisympäristössä tehtäviin toimiin, ei niinkään itse huumeidenkäyttöön, ja niissä painotetaan monen toimijan yhteistyötä.

EUCPN Toolbox: Party drugs and crime

Pelottelu on yleinen mutta tehoton keino ehkäistä rikollisuutta

Nuorten rikosten ehkäisyssä yleisessä käytössä olevat pelotetaktiikat ovat tehottomia ja saavat pahimmillaan aikaan jopa päinvastaisia vaikutuksia, kertoo Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) tuorein ”Myytinmurtaja” -katsaus. Koska nuoret ovat aikuisia alttiimpia riskinottoon sekä ikätovereidensa negatiivisille vaikutuksille, pelotteluun perustuva järkipuhe saattaa olla tehotonta ja jopa kannustaa nuorta kapinointiin. Artikkelin mukaan pelotteet ovat tehokkaimmillaan silloin, kun niitä kohdistetaan nuoriin, jotka ovat jo altistuneet rikoksille.

Warning, you may find the following message disturbing. Mythbuster. EUCPN 2021.

Uutiskirje