Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 2/2022

Julkaisuajankohta 21.3.2022 14.51
Uutinen

 

Paikallisen rikoksentorjunnan avustuksia ehtii vielä hakea

Valtionavustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Vuonna 2022 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa harvaan asutuilla alueilla ehkäistään rikollisuutta, kehitetään rikoksentorjuntayhteistyötä ja vähennetään rikoksen pelkoa. Avustuksia jaetaan yhteensä enintään 70 000 euroa. Hakuaika päättyy 30. maaliskuuta.

Paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden avustukset

Ennakkotieto: rikoksentorjunnan täydennyskoulutus järjestetään taas syksyllä

Oikeusministeriön ja Laurea-ammattikorkeakoulun on tarkoitus toteuttaa yhdessä syksyllä 2022 täydennyskoulutus paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja siihen liittyvästä rikosten ehkäisystä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää rikoksentorjuntaan liittyvää osaamista, ja se on suunnattu henkilöille, joille ammatissaan on tärkeää kehittää näitä taitoja. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää ja muutoin se toteutetaan joustavasti verkko-opetuksena. Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen kurssille avataan myöhemmin keväällä.

Haaste-lehden 1/2022 teemana on ympäristörikollisuus ja kestävä kehitys

 Tuoreen Haaste-lehden teemana on ”ympäristörikokset ja kestävä kehitys”. Artikkeleissa pohditaan, miten ympäristörikoksiin puuttumista voidaan tehostaa ja miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Numerossa tarkastellaan myös, miten kestävä kehitys ja ilmastonmuutos liittyvät kriminaalipolitiikkaan tai laajemmin oikeuspolitiikkaan. Vaikuttajahaastattelussa on professori Elina Pirjatanniemi ja aiheena perus- ja ihmisoikeuksien näkökulma kriminaalipolitiikassa. Rikoksentorjunta-palstalla puolestaan selvityshenkilö Olavi Kaukonen kirjoittaa rikollisuutta ehkäisevän työn kehittämistarpeista.

Haaste 1/2022

Uutta materiaalia ala-asteen vastuullisuus- ja talouskasvatukseen

Talous ja nuoret TATin kolmannen luokan Mun elämä, mun vastuu -oppitunteja on pidetty jo lähes 70 000 oppilaalle. Nyt uudistettu viiden oppitunnin kokonaisuus mahdollistaa ala-asteen talous- ja vastuullisuuskasvatuksen kriittisessä iässä entistä laajemmin. Oppituntivideoilla Ernest Lawsonin esittämä Jasu tutustuttaa oppilaat oman rahan käyttöön, omistamiseen, veroihin ja ennen kaikkea vastuun käsitteeseen. Oppituntikokonaisuus on toteutettu yhdessä Opetushallituksen, rikoksentorjuntaneuvoston, poliisin sekä Kaupan liiton ja sen jäsenyritysten kanssa.

Mun elämä, mun vastuu -oppikokonaisuus kolmosluokkalaisille

Tuovicastin aiheena kriminaalipolitiikka

Sisäisen turvallisuuden Tuovicastin kaksiosaisessa jaksossa on tällä kertaa teemana kriminaalipolitiikka. Ensimmäisessä osassa pureudutaan siihen, millaista kriminaalipolitiikkaa Suomessa tehdään ja miksi tätä pohjoismaista mallia on pidetty tavoiteltavana myös kansainvälisesti. Jaksossa ovat vieraina Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin entinen johtaja, emeritus­professori Tapio Lappi-Seppälä ja kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriöstä. Tuovicastin tiimistä paikalla ovat Eeva Koivunen ja Ari Evwaraye.

Kuuntele Spotifyssa tai Soundcloudissa

Väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyn avustukset 2022 on myönnetty

Oikeusministeriö on myöntänyt valtionavustuksia neljälle hankkeelle väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyä tukevaan toimintaan. Rahoitus kohdennettiin tänä vuonna nuorten parissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön. Avustusta saivat Pelastakaa Lapset ry. (n. 165 000€), Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (n. 64 000€), Vantaan kaupunki (n. 27 000€) ja Helsingin kaupunki (n. 86 000€).

Lisätietoa väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyn avustuksista

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn kouluissa tulee lisää työkaluja

Oikea-aikaisen puuttumisen mahdollistamiseksi muutetaan perusopetuslakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, lukiolakia sekä tutkintokoulutuksen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia. Muutokset liittyvät kouluissa tapahtuvan kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen toimenpideohjelmaan. Lakimuutokset tulevat voimaan 1. elokuuta.

Opetus- ja kulttuurinministeriön tiedote 10.3.

Rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelmien ehkäisyä ja kuntoutusta kehitetään

Kriminaalihuollon tukisäätiön uudessa RISERaPeli-hankkeessa (2021–2023) parannetaan rikosseuraamusalan työntekijöiden ammatillista osaamista rahapelaamisen puheeksiotossa ja ongelmallisesti pelaavien tunnistamisessa. Hankkeessa kehitetään myös toimivia keinoja ja menetelmiä rahapeliongelmasta kuntoutumiseen. Tavoitteena on saada rahapeliongelmien palvelukokonaisuus osaksi kaikkia yhdyskuntaseuraamuksia valtakunnallisesti ja pilotoida sitä valvottuun koevapauteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Peliklinikan, Peluurin, Sosped-säätiön sekä THL:n kanssa.

Lisätietoa: Kriminaalihuollon tukisäätiön uutinen sekä projektipäällikkö Emmi Lattu ja projektityöntekijä Sofia Holmberg ([email protected])

Tapahtumia

Kansalaisjärjestöakatemia 30.3.

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian ke 30.maaliskuuta klo 9.00-11.30. Tavoitteena on lisätä viranomaisten ja järjestöjen välistä tietoa ja ymmärrystä toisten alati muuttuvista rooleista ja vuoropuhelua. Tilaisuus järjestetään Teamsissa ja siihen voi ilmoittautua 24.3. saakka.

Lue lisää tapahtumasta

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston konferenssi Brysselissä 28.–29.4.

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) vuosittainen konferenssi pidetään livenä Brysselissä 28.–29. huhtikuuta. Pääteemana on kumppanuus rikoksentorjunnassa ja moniammatillinen yhteistyö. Pääluentojen aiheena on rikoksentorjunnan arviointi, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yhteistyö ja rajat ylittävä rikollisuus. Työpajoissa käsitellään mm. tehokkaita kiusaamisen vastaisia toimia, nuorisoväkivaltaa, hallinnollista torjuntaa, lähipoliisitoimintaa, asuntomurtoja ja lähisuhdeväkivaltaa. Tapahtuma on tarkoitettu päättäjille, käytännön ammattilaisille ja tutkijoille. Konferenssiin täytyy rekisteröityä etukäteen.

Lisätietoja EUCPN:n 2022 konferenssista

Sisäisen turvallisuuden seminaari toukokuussa Porvoossa

Sisäministeriö järjestää yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa valtakunnallisen turvallisuusseminaarin 19.–20. toukokuuta. Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset toimijat kuulevat seminaarissa turvallisuustyön liittyvistä hyvistä käytännöistä, osallistuvat työpajoissa sisäisen turvallisuuden kehittämiseen ja saavat samalla erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua. Ilmoittautuminen käynnistyy huhtikuun alussa.

Sisäisen turvallisuuden verkkosivut

Webinaari 7.6.: Rikoksista tuomitut ja heidän läheisensä hyvinvointialueen asiakkaina

Miten rikoksista tuomittujen ja heidän läheistensä palvelut järjestetään hyvinvointialueilla? Toimiiko vankiloiden, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin yhteistyö vangin vapautumisen valmistelussa? Muun muassa näistä teemoista keskustellaan 7. kesäkuuta. Ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Lisätietoa seminaarista Kriminaalihuollon tukisäätiön sivuilla

Tukholman kriminologian symposium 13.–15.6.

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto yhteistyökumppaneineen järjestää 14. Tukholman kriminologian symposiumin 13.–15. kesäkuuta. Tukholmaan odotetaan yli 500 osanottajaa kymmenistä eri maista. Vuoden 2022 symposiumin pääteema on rikollisuuden syyt ja rikollisuudesta irtautuminen. Ohjelma julkaistaan lähiaikoina. Symposium on tarkoitettu myös käytännön rikoksentorjuntatyötä tekeville. Maksulliseen tapahtumaan täytyy rekisteröityä viimeistään 18. toukokuuta.

Tukholman symposiumin sivut

Tutkimuksia

Poliisin uusi selvitys avaa nuorisorikollisuuden taustoja

Poliisissa tehdyn selvityksen mukaan alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Raportin mukaan nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut niin kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa kuin maaseutumaisissa kunnissa. Pääkaupunkiseudulla kasvu on ollut vähäisempää. Rikollisuuden taso on kasvanut sekä ulkomaalaistaustaisilla että suomalaistaustaisilla nuorilla. Kasvu on ollut lukumäärällisesti merkittävintä perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevissa epäilyissä. Prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset. Tarkastelu perustuu pääasiassa poliisin tietoon tullutta rikollisuutta koskeviin tilastoihin sekä rikosilmoitustietoihin, minkä lisäksi teemasta on kysytty poliisilaitoksista.

Raportti nuorten väkivaltarikollisuudesta

Petri Danielssonin blogi aiheesta

Väkivallan tekijä on lähes aina vammaiselle henkilölle tuttu tai läheinen ihminen

Toimintarajoitteiset henkilöt kokevat muuta väestöä todennäköisemmin väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisina. Heidän on myös usein muita vaikeampi saada tilanteeseen apua. Väkivallan uhreille suunnattujen palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä pitäisikin parantaa, selviää VN TEAS -tutkimushankkeessa, jonka toteuttivat THL, Invalidiliitto ry sekä Kynnys ry.

Raportti: Vammaisten henkilöiden kokema lähisuhdeväkivalta ja palvelujen saatavuus

Ihmiskauppasäännösten soveltamisessa on haasteita

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on selvittänyt ihmiskaupparikoksen ja sen lähirikosten soveltamiskäytäntöä. VN TEAS -tutkimuksen mukaan ihmiskauppasäännösten soveltamiskäytäntö on epäyhtenäinen läpi rikosprosessin. Työperäistä ihmiskauppaa ei myöskään aina osata tutkia talousrikoksena. Tämän vuoksi oikeushenkilö ei useinkaan joudu syytteeseen ihmiskauppa- ja lähirikoksista, ja rikoshyöty jää usein osittain vastaajien hyväksi. Haasteet johtuvat ennen muuta ihmiskauppaa koskevan tulkintakäytännön vähäisyydestä, ihmiskauppaa koskevan ilmiön vähäisestä tuntemuksesta sekä asiaa koskevan oikeuskirjallisuuden ja koulutuksen vähäisyydestä.

Raportti: Ihmiskauppa ja sen lähirikokset. Säännösten soveltamiskäytäntö

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi!