Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 3/2017

Julkaisuajankohta 17.5.2017 18.11
Uutinen

 

 

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana kyberrikollisuus

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka voittaja edustaa Suomea vuoden 2017 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Teemana on tänä vuonna kyberturvallisuus. Kilpailuun osallistuvat hankkeet voivat keskittyä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvien verkkorikosten torjuntaan tai kyberturvallisuusuhkiin liittyvän tietoisuuden lisäämiseen. Kansalliseen kilpailuun voi osallistua 31. elokuuta mennessä.

Kyberturvallisuusosaamista lisäävää ja näitä rikoksia ehkäisevää toimintaa ovat esimerkiksi eri ikäryhmille kohdennetut tietoiskut, koulutukset tai opaskirjaset. Hankkeissa voidaan esimerkiksi opastaa, kuinka varautua netissä tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen, seksuaaliseen hyväksikäyttöön, vihapuheeseen, identiteettivarkauteen tai erilaisiin petoksiin.

Lisätietoa kilpailusta

Kevään rikoksentorjuntaseminaarien materiaalit saatavilla

Rikoksentorjuntaneuvosto on kiertänyt keväällä keskustelemassa paikallisesta rikoksentorjuntatyöstä eri paikkakunnilla. Alueelliset seminaarit liittyvät kansalliseen rikoksentorjuntaohjelmaan, jossa tavoitteena on mm. kuntien rikoksentorjuntatyön kehittäminen. Rikoksentorjuntaseminaareja on järjestetty keväällä Lappeenrannassa, Tampereella, Rovaniemellä ja Varkaudessa. Seminaareissa on esitelty rikoksentorjuntaohjelmaa ja paikalliset toimijat ovat puhuneet omasta työstään. Alueellisia seminaareja järjestetään vielä syksyllä Turussa ja Oulussa.

Seminaarien sisältöjä on koottu neuvoston verkkosivuille.

Minna Piispa blogissa: Kunnilla tärkeä rooli rikosten ehkäisyssä

Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa kirjoittaa oikeusministeriön blogissa rikosten ehkäisystä ja turvallisuuden edistämisestä kunnissa. Kuntien strategioissa tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Kuntien turvallisuustilannetta voidaan tarkastella esimerkiksi sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorien avulla, jotka auttavat valitsemaan turvallisuustyön painopisteet. Kuntalaisten on tärkeä vaikuttaa siihen, miten asukkaiden turvallisuus otetaan huomioon kunnallispolitiikassa.

Minna Piispan blogikirjoitus

Pohjoismaiset rikoksentorjunnan asiantuntijat kokoontuivat Islannissa

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen tai vastaavien organisaatioiden edustajat kokoontuivat Islannissa 11.−12. toukokuuta. Kokouksessa kuultiin ajankohtaisista rikoksentorjunnan aiheista eri Pohjoismaissa, esimerkiksi petosrikosten ehkäisystä ja nuorten käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa.

Ruotsissa ja Norjassa on viime aikoina panostettu rahallisesti rikosten ehkäisyyn. Ruotsissa valmistui uusi rikoksentorjuntaohjelma, ja hallitus lisäsi rikoksentorjunnan resursseja Ruotsin rikoksentorjuntaneuvostolle (Brå). Resursseja lisätään myös maakunnissa palkkaamalla jokaiseen maakuntaan rikoksentorjunnan koordinaattori, suurimpiin kaksi (yhteensä 21). Ruotsin ohjelmassa painotetaan rakenteiden lisäksi rikosten ehkäisyyn liittyvän koulutuksen ja tietoisuuden lisäämistä. Painopiste työssä on rikosten tilannetorjunnassa. Brå on käynnistänyt konkreettisia hankkeita kaupunkisuunnittelun kanssa keskustan kauppakeskusten turvallisuuden lisäämiseksi sekä kouluprojektin, jossa kartoitetaan oppilaiden kanssa kiusaamisen ja häiriöiden tapahtumapaikkoja ja pohditaan parantamiskeinoja. Norjan Rikoksentorjunnan osaamiskeskus (KFK) painottaa toiminnassaan kunnille annettavaa tukea ja apua. Keskus jakaa erilaisia avustuksina kunnille ja järjestöille noin 30 miljoonaan norjan kruunua. Suomessa vastaavat avustukset ovat nykyään enää 70 000 euroa.

Islannin rikoksentorjuntatyöstä esillä olivat poliisin ennalta estävä toiminta netissä ja moniammatillinen perheväkivaltatyö. Poliisi aloitti sosiaalisen median toimintansa vuonna 2010 ja se on laajentunut nopeasti, nykyään sillä on 85 000 seuraajaa. Poliisi julkaisee netissä kuvia onnettomuuksista ja rikoksista sekä ennaltaehkäisyn näkökulmasta että rikosten ratkaisemiseksi. Kadonneita tavaroita voi nykyisin etsiä poliisin Pinterest-sivulta. Yhdessä perheväkivaltaa vastaan -työmuodossa tavoitteena on parantaa perheväkivallan rikostutkintaa, ehkäistä väkivallan uusiutumista, parantaa väkivallan ilmoittamista ja tilastointia, tehostaa lähestymiskiellon ja riskinarvioinnin käyttöä, kytkeä sosiaali- ja terveyspalvelut paremmin uhrin auttamiseen sekä parantaa kotihälytysten jatkoseurantaa. Vierailumme lopuksi tutustuttiin uuteen uhrien tukea tarjoavaan Bjarkarhlio-keskukseen. Keskuksessa uhrin apuna toimivat sosiaalityöntekijät ja poliisi. Tavoitteena on tarjota tukea keskitetysti siten, että muut viranomaiset tulevat keskukseen uhria tapaamaan, eikä uhri heidän luokseen.

Vuoden 2018 pohjoismainen kokous järjestettäneen Norjassa.

Ruotsin uusi kansallinen rikoksentorjuntaohjelma: Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program.

Tapahtumia

Kätketyt äänet -kampanjapäivä 15.6. ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan

Kätketyt äänet -kampanjapäivän vuosittainen päätapahtuma järjestetään Vantaan Tikkurilassa tiedekeskus Heurekan tiloissa 15.6.2017. Kampanjapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ikääntyneiden kokemasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Kesäkuun kampanjapäivän teemana on "Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?" ja tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja mm. vanhustyön ja poliisin näkökulmasta. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ikääntyneiden turvallisuudesta, työskentelevät ikääntyneiden kanssa tai opiskelevat alaa. Ikääntyneiden kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta toivotaan ilmoittautumista tilaisuuteen.

Julkaisuja

Tietoa ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnasta

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) on julkaissut katsauksen, jossa esitellään ikääntyneisiin kohdistuvan järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä ja keinoja rikosten ehkäisemiseen ikääntyneiden kannalta. Väestö ikääntyy Euroopassa ja ikääntyneet ovat usein otollinen kohde rikollisille. Ikääntyneisiin kohdistuva järjestäytyvä rikollisuus on yleensä omaisuusrikollisuutta, kuten erilaisia huijauksia ja taskuvarkauksia.

Organized Crime Targeting Elderly People: A theoretical overview. EUCPN 2017.

Neuvoja kodin kyberturvallisuuteen

Puolustusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin Turvallisuuskomitea on julkaissut Kodin kyberoppaan, johon on koottu tietoa ja ohjeita arjen kyberturvallisuuteen. Oppaassa on neuvoja kyberuhkilta varautumiseen, mm. laitteiden ja tunnusten suojaamiseen sekä haittaohjelmien tunnistamiseen. Oppaassa on ajankohtaisia ohjeita myös petosten ja huijausten tunnistamiseen. Jokaisen on hyvä tunnistaa riskejä ja suojautua niiltä, sillä kuka tahansa voi kohdata niitä digitaalisen asioinnin yhteydessä.

Kodin kyberopas: Ohjeita digitaaliseen arkeen. Turvallisuuskomitea 2017.

Tietoverkkorikosten torjunta työllistää viranomaisia

Sisäministeriön julkaiseman selvityksen mukaan tietoverkoissa tapahtuva rikollisuus on lisääntynyt ja tulee lisääntymään lähiaikoina. Verkossa tehtävistä rikoksista erityisesti petokset ovat kasvussa. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat mahdollistaneet uusia tapoja toteuttaa rikoksia myös Suomessa. Selvityksessä tähdennetään, että poliisilla tulee olla käytössään ajantasaisia keinoja, jotta tietoverkkorikoksia saadaan estettyä. Tietoverkkorikosten ehkäisemiseen ja vähentämiseen pyritään panostamaan mm. kouluttamalla poliiseja kyberaiheista, keskittämällä resursseja tietoverkkoihin liittyvään osaamiseen ja lisäämällä viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.

Tietoverkkorikollisuuden torjuntaa koskeva selvitys. Sisäministeriön julkaisu 4/2017.

Nuorten kanssa työskenteleville materiaaleja rikosten ehkäisyyn

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille materiaalipaketteja, joiden avulla nuorten kanssa voi käsitellä vaikeita aiheita. Materiaalipakettiin kuuluu videoita ja kirjallista materiaalia väkivallan muodoista, seksuaalirikoksista ja kouluympäristössä tapahtuvista rikoksista. Materiaalien käsitteleminen nuoren kanssa voi auttaa nuorta tunnistamaan rikoksia tai muita vakavia ilmiöitä ja kertomaan niistä helpommin aikuiselle.

Materiaalipaketit voi ladata käyttöönsä RIKU:n sivuilta.

Helsinkiläisten turvallisuuden tunne säilyi lähes ennallaan

Helsingin uuden turvallisuustutkimuksen mukaan kaupungin asukkaat kokevat oman asuinalueensa ja kaupungin keskustan pääosin turvalliseksi. Kaupunkilaiset kokevat Helsingin yleisen turvallisuustilanteen hieman heikommaksi kuin kolme vuotta aiemmin. Erityisesti turvattomuutta koetaan julkisen liikenteen asemilla, mutta samalla joukkoliikennevälineet koetaan turvallisemmiksi kuin aiemmin. Tutkimuksessa oli ensimmäistä kertaa vieraskielisiä asukkaita ja he kokivat asuinalueella hieman enemmän turvattomuutta kuin suomen- ja ruotsinkieliset. Vuonna 2015 helsinkiläiset joutuivat hieman aiempaa enemmän omaisuusrikosten, kuten polkupyörävarkauksien kohteeksi. Väkivallan määrä ei ole kokonaisuudessaan kasvanut Helsingissä, mutta nuorten naisten pelko seksuaalirikoksen kohteeksi joutumisesta kasvoi selvästi.

Turvallisuustutkimuksen perusteella Helsinki on edelleen suhteellisen turvallinen kaupunki. Tutkimus perustuu vuodenvaihteessa 2015−2016 kerättyyn aineistoon. Helsingissä on tehty asukkaille suunnattuja turvallisuuskyselyjä kolmen vuoden välein vuodesta 2003.

Kaikesta huolimatta turvallista. Helsingin turvallisuustutkimus 2015.

Uutiskirje