Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 3/2022

Julkaisuajankohta 16.5.2022 9.53
Uutinen

 

 

Rikoksentorjunnan täydennyskoulutus järjestetään syksyllä

Laurea-ammattikorkeakoulu ja oikeusministeriö toteuttavat yhdessä täydennyskoulutuksen paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja rikosten ehkäisystä syksyllä 2022. Koulutusta suositellaan erityisesti henkilöille, jotka osallistuvat paikalliseen hyvinvointisuunnitteluun tai turvallisuussuunnittelutyöhön. Viranomaisten lisäksi koulutuksen keskeisiä kohderyhmiä ovat järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat.

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää (28.9. ja 16.11.) Laurean tiloissa Espoossa, muutoin se toteutetaan joustavasti verkko-opetuksena 28.9.–16.12. Koulutus järjestetään suomeksi ja se on osallistujille maksuton. Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa. Ilmoittautuminen kurssille päättyy 24. elokuuta.

Koulutuksen esittely ja hakulomake: Laurea.fi/rikoksentorjuntakoulutus

Turvallisuuskysely on päivitetty

Rikoksentorjuntaneuvosto on laatinut kuntien käyttöön turvallisuuskyselyn, jolla voi kerätä asukkaiden näkemyksiä asuinalueensa ja kuntansa turvallisuudesta. Kymmenen vuotta käytössä ollutta turvallisuuskysely päivitettiin nyt toista kertaa laajassa yhteistyössä. Aloite kyselyn päivittämiseen tuli sisäisen turvallisuuden strategian alaiselta työryhmältä. Rikoksentorjuntaneuvosto ei peri maksua kyselyn käytöstä.

Tutustu turvallisuuskyselyyn

Paikallisen rikoksentorjunnan avustukset myönnetty

Oikeusministeriö jakoi rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin varattua valtionavustusta kahdelle hankkeelle. Suojellaan lapsia ry:n hankkeen tavoitteena on ehkäistä lapsiin kohdistuvia verkkoa hyödyntäviä seksuaalirikoksia. Vuolle Setlementti ry:n hankkeen tavoitteena puolestaan on selvittää harvaan asuttujen alueiden ikääntyneiden turvallisuuteen ja turvattomuuden tunteeseen liittyviä ilmiöitä.

Paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden avustukset

Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutusohjelmiin myönnetty avustuksia

Oikeusministeriö myönsi avustusta Aseman Lapset ry:lle sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutusohjelmaan nuorten rikosoireiluun puuttumiseksi sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö sr:lle hyvinvointialueille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutuskokonaisuuteen uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

Lisätietoa avustuksista

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston kevään konferenssin teemana kumppanuus

 Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) järjestää joka toinen vuosi rikoksentorjuntakonferenssin, joka tarjoaa foorumin jakaa tietoa ja kokemuksia rikollisuuden ennaltaehkäisystä kaikkialta EU:ssa. Konferenssin tavoitteena on saada niin päättäjät, tutkijat kuin käytännön työntekijät saman pöydän ääreen, ja se keskittyy johdonmukaisesti ruohonjuuritasolla tehtävään työhön.

Vuoden 2022 seminaari järjestettiin 28.–29.4. Brysselissä. Pääaiheina olivat tällä kertaa rikosten ehkäisyyn liittyvät erilaiset kumppanuudet ja yhteistyö, kuten turvallisuus yhteistyönä, kumppanuuksien yhteensovittaminen ja eri toimijoiden välinen rajat ylittävä rikosten ehkäisy. Taustalla on jaettu tavoite yhteiskunnan tekemisestä turvallisemmaksi moniammatillisella ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Yhteistyön haasteisiin etsittiin vastauksia muuna muassa seuraavilla kysymyksillä: Kuinka tunnistaa oikeat kumppanit? Kenelle kuuluu turvallisuuspoikkeamien johtovastuu? Mitä tietoja jaetaan kenelle? Ja miten saamme kaiken toimimaan huomioiden jokaisen kumppanin omat valtuudet ja osaaminen?

Yhteenvetona kahden päivän aikana käydyistä keskusteluista voidaan todeta, että poikkihallinnollinen yhteistyö on rikosten torjunnan kriittinen tekijä. Niin tutkimus kuin käytännön kokemukset vahvistivat, että vain työskentelemällä tiiviisti ja rakentavasti yhdessä voimme saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Rajat ylittävällä yhteistyöllä voimme taistella tehokkaasti myös järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Konferenssia edelsi Euroopan rikoksentorjuntaneuvostojen kokous. Kokouksessa käsiteltiin eri maiden varautumista Ukrainan sodan aiheuttaman ihmiskaupparikosten riskin lisääntymiseen ja rikoksentorjuntakeinoja kansainvälisten huijaussoittojen ehkäisemiseksi (vishing ja spoofing).

Lisätietoja konferenssista: erityisasiantuntija Heidi Lind ja kehittämisneuvos Aarne Kinnunen (jolta voi kysyä myös neuvostojen kokouksesta), [email protected]

Ennakkotieto: rikoksentorjuntakilpailun 2022 keskiössä haavoittuvat uhrit

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) tämän vuoden teemana on tänä vuonna ”rikoksentorjuntatyö haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden parissa ja toistuvien rikosten uhriksi joutumisen ehkäiseminen”. Suomen edustaja EU-kilpailuun valitaan kansallisen kilpailun kautta. Oikeusministeriö käynnistää kilpailun lähiaikoina ja se päättyy tavalliseen tapaan elokuun lopulla. Viime vuonna Oulun turvataitokasvatus sijoittui EU-kilpailussa toiseksi ja voittokin on tullut Suomeen kahdesti.

Toimeenpanosuunnitelma listaa keinoja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjutaan

Lanzaroten sopimuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkea lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa sekä suojata uhreiksi joutuneiden lasten asemaa. Sopimuksen toimeenpanosuunnitelma on nyt valmistunut. Toimenpiteitä on 33, mm. seksuaalikasvatuksen laadun parantaminen ja uusien ikätasoisten turvataitomateriaalien tuottaminen. Poliisin lapsirikostutkinnan tilaa seurataan säännöllisesti ja varmistetaan, että nuorten ja lasten harrastustoimintaan osallistuvien aikuisten rikosrekisteriote tarkistetaan. Lisäksi laaditan kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, väkivallan ja vihapuheen vastainen sivusto. Suunnitelman mukaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa voidaan torjua vain yhteistyöllä ja mukaan tarvitaan kaikkia vanhemmista opettajiin ja poliisista järjestöihin.

Lue lisää STM:n 26.4. tiedotteesta

THL on julkaissut ammattilaisille verkkokoulutuksen kunniaan liittyvästä väkivallasta

Uusi Kunniaan liittyvä väkivalta -verkkokoulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Se on THL:n lähisuhdeväkivaltaa käsittelevän Puutu Väkivaltaan -verkkokoulun uusi osio. Koulutus lisää ammattilaisten valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, antaa tietoa ammattilaisten velvollisuuksista, lainsäädännöstä, ihmisoikeuksista ja väkivallan uhrien palveluista. Lisäksi koulutus antaa menetelmiä ja välineitä, joilla voi vahvistaa väkivallan ennaltaehkäisyä, moniammatillisuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä.

Lue lisää THL:n 9.5. uutisesta

Myös väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä voi opiskella verkkokoulussa

THL: n julkaisema Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokurssi tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille perustiedot ilmiöstä. Maksuton verkkokurssi sisältää tietoa väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä. Kurssi painottaa teorian soveltamista käytännön työhön, mitä pääsee kokeilemaan erilaisten tapaus- ja pohdintatehtävien avulla.

Lue lisää THL:n 25.4. uutisesta

TAPAHTUMIA

Seminaari 7.6.: Rikoksista tuomitut ja heidän läheisensä hyvinvointialueen asiakkaina

Miten rikoksista tuomittujen ja heidän läheistensä palvelut järjestetään hyvinvointialueilla? Toimiiko vankiloiden, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin yhteistyö vangin vapautumisen valmistelussa? Muun muassa näistä teemoista keskustellaan hybriditapahtumassa 7. kesäkuuta Vantaalla. Ilmoittaudu 30. toukokuuta mennessä.

Lisätietoa seminaarista Kriminaalihuollon tukisäätiön sivuilla

EUCPN:n webinaari nuorten katujengeistä 28.6.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) järjestää 28. kesäkuuta tunnin webinaarin nuorten katujengeistä. Webinaari keskittyy siihen, millaisia katujengi-ilmiöitä Euroopassa esiintyy ja miten nuorten päätymistä puolirikollisiin ryhmittymiin voidaan ehkäistä. Jengiväkivallan ehkäisy on Ranskan puheenjohtajuuskauden teema ja aiheesta on valmisteilla tietopaketti.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Kriminologian päivät 3.–4.11. Joensuussa

Vuoden 2022 Kriminologian päivät järjestetään Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 3.–4. marraskuuta. Teemana on ”muuttuvat reaktiot rikollisuuteen”. Alustus- ja työryhmäehdotuksia toivotaan elokuun loppuun mennessä. Suomen Kriminologisen Yhdistyksen Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma. Myös rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö on tapahtuman järjestelyissä mukana.

Kriminologian päivät 2022

TUTKIMUKSIA

Etnisyys vaikuttaa vankilayhteisössä sosiaalisiin suhteisiin ja vangin asemaan

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset näkyvät myös vankiloissa, joissa etnisyyden merkitykset ovat muutoksessa. Etnisyys määrittää edelleen vangin asemaa vankiyhteisössä, mutta sen merkitys vankihierarkiassa on lieventynyt. Samalla etnisiin vähemmistöihin lukeutuvien vankien ja vartijoiden väliset suhteet ovat parantuneet. Helena Huhdan väitöstutkimuksen mukaan taustalla on lukuisia tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat muutokset valtaväestöön kuuluvien vankien sosiaalisissa suhteissa vankilan ulkopuolella. Sekä yksittäisten vankien elämä että ainakin osa rikollisista piireistä ovat muuttuneet etnisesti moninaisemmiksi. Osassa vankiloita jotkut vähemmistöt asuvat oman turvallisuutensa vuoksi eri osastoilla, mikä rajaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua vankilan työtoimintoihin ja opintoihin.

Helena Huhta: Changing meanings of ethnicity in the everyday life of Finnish male prisons. Helsingin yliopisto 2022. Ks. Helsingin yliopiston uutinen väitöksestä.

Seksikaupan uhrit jäävät vaille riittävää suojaa

Oikeusministeriön tilaama selvitys seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttösäännöksen soveltamiskäytännöstä on valmistunut. Tutkimushankkeessa säännöksen soveltamiskäytäntöä arvioitiin poliisilta, Syyttäjälaitokselta ja tuomioistuimista vuosilta 2010–2020 kerätyn aineiston ja haastattelujen pohjalta. Keskeisenä havaintona on, että säännöstä on sovellettu huomattavan vähän suhteessa paritusta ja ihmiskauppaa koskevien tapausten määrään.

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö: Säännöksen soveltamiskäytäntö. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2022:4.

KORJAUS 9.6.22 rikoksentorjuntakilpailua koskevaan otsikkoon