Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 4/2019

Julkaisuajankohta 19.6.2019 11.46
Uutinen

Hallitusohjelma lupaa tukea rikoksentorjunnalle

Hallitusohjelmassa on useita rikoksentorjuntaa tukevia kirjauksia. Ohjelmaan on kirjattu, että kriminaalipolitiikka tähtää kokonais- ja uusintarikollisuuden vähentämiseen, vaikuttavan kuntouttavan toiminnan vahvistamiseen sekä rikosseuraamusviranomaisten ja muiden sektoreiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Ohjelmakaudella kohdennetaan väkivallan vastaista työtä väkivaltataipumuksia itsessään tunnistavalle. Oikeusministeriölle osoitettiin kolmivuotinen rahoitus rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseksi. Hankkeessa on tavoitteena ehkäistä rikollisuutta ja rikosten uusimista monipuolisin keinoin. Tavoitteena on myös tehostaa kuntouttaviin ohjelmiin ohjaamista poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten tai ulosoton kautta muiden palveluiden piiriin, kuten ulosotosta talous- ja velkaneuvontaan, poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmaan, vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutusohjelmiin.

Hallitusohjelmassa panostetaan myös radikalisaation ehkäisyyn viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöllä sekä tukemalla järjestöjen toimintaa. Oikeusministeriö saa lisärahoitusta rikoksentorjunta-avustuksiin, jotka ohjataan järjestöille ja yhteisöille.

Ehdotus toimintamallista rikoksilla oireileville nuorille valmistunut

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rikoksilla oireilevien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen uutta toimintamallia. Mallissa vastuu ja tieto nuoren tilanteesta, hänen palvelujen tarpeestaan ja rikosprosessin etenemisestä on keskitetty yhteen paikalliseen tai alueelliseen yksikköön. Mallin keskiössä ovat nuoren tilanteen arviointi ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen sekä nuoren motivointi palveluihin sitoutumiseen.

Työryhmä ehdottaa toimintamallia kokeiltavaksi aluksi vähintään kolmella paikkakunnalla tai alueella. Mallin toteutusta arvioitaisiin tutkimuksella. Työryhmän ehdotus on lausuntokierroksella 16.8. saakka.

Tiedote ja raportti: Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin kehittämistyöryhmän ehdotus

 

Rikoksentorjuntakilpailu käynnissä – aiheena nuorten huumesidonnainen rikollisuus

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana on tänä vuonna nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Ehdokashanke voi liittyä nuorten huumeidenkäytön katkaisuun tai käytön aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena voi olla myös nuorten huumeiden käytön aiheuttaman oheisrikollisuuden tai järjestyshäiriöiden vähentäminen tai turvallisuuden tunteen parantaminen julkisilla paikoilla tai esimerkiksi hoito- ja asumispisteiden ympäristöissä. Ehdotukset tulee toimittaa oikeusministeriöön 23. elokuuta mennessä.

Tietoa rikoksentorjuntakilpailusta

Suomen puheenjohtajuuskausi EUCPN:ssä alkaa 1. heinäkuuta

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) kokous pidettiin Bukarestissa 11.–12. kesäkuuta. Ensimmäinen päivä sisälsi hallituksen ja toimeenpanevan komitean kokoukset, joissa valmisteltiin mm. EU-puheenjohtajuuskauden siirtymistä Romanialta Suomelle ja kerrottiin sihteeristön hankkeista ja uutisista. Toisen päivän teemaseminaarissa käsiteltiin nuorten ja lasten uhriksi joutumisen estämiseen liittyviä hankkeita. Teemaan liittyen Romanian asiantuntijat esittelivät mm. ihmiskaupan ehkäisemistä ja vähentämistä koskevan strategiansa ja siihen liittyvää järjestöjen työtä ja kampanjoita.

Lisätietoa EUCPN:n toiminnasta

Asuntomurtoja vastaan kampanjoidaan koko Euroopassa

Euroopan rikostorjuntaverkosto järjestää tänään 19.6. Euroopan laajuisen asuntomurtojen torjunnan teemapäivän. Tavoitteena on asuntomurtojen ennalta estäminen varottamalla kansalaisia ja tiedottamalla niistä keinoista, joilla näitä rikoksia voidaan ennalta estää. Omaisuuden menettämisen lisäksi asuntomurron uhri voi menettää turvallisuuden tunteensa.

Suomessa poliisille ilmoitettiin vuonna 2018 yhteensä 2 246 asuntomurtoa. Kuluvana vuonna toukokuun loppuun mennessä asuntomurtoja koskevia ilmoituksia on tehty 723. Edelliseen vuoteen nähden luvut ovat lievässä laskussa, tosin osassa Suomea nousussa.

Suomen poliisin tiedotteessa ja videossa kerrotaan vinkkejä asuntomurtojen ennaltaehkäisyyn.

EUCPN:n englanninkielinen kampanjamateriaali

Lähipoliisitoiminnan hyviä käytäntöjä EU:ssa koottu julkaisuun

EUCPN on juuri julkaissut yhdessä CEPOLin kanssa lähipoliisitoiminnan käsikirjan. Käsikirja perustuu kirjallisuusanalyysiin ja asiantuntijahaastatteluihin, ja se on suunnattu sekä päätöksentekijöille että poliisipäällystölle tukemaan lähipoliisityöstrategian luomista. Käsikirjassa esitellään kymmenen lähipoliisitoiminnan periaatetta. Osa niistä keskittyy lähipoliisitoiminnan vahvistamiseen sekä kouluttamiseen poliisiorganisaation sisällä. Lisäksi tärkeää on paikallisten tarpeiden tunnistaminen, poliisin näkyvyys ja helppo lähestyttävyys ja viestintä poliisin ja asukkaiden välillä. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun 2018 voittanut Forssan malli esitellään julkaisussa yhtenä esimerkkinä hyvästä käytännöstä.

Community-Oriented Policing in the European Union Today

Haaste-lehden 2/2019 teemana rikosprosessi

Haaste-lehden 2/2019 teemana on ”rikosprosessi”. Numerossa useat rikosprosessiketjun eri lenkkejä edustavat kirjoittajat kertovat siitä, miten hyvin lainsäädäntö on pysynyt yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Lisäksi lehdessä kerrotaan tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorisorikollisuuden ehkäisyä nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista. Rikoksentorjunta-palstalla aiheena on lähestymiskiellon tehostamisen keinot. Kriminologia-palstalla tarkastellaan naisten tekemiä henkirikoksia ja Kyberrikokset-palstalla puolestaan teollisuusvakoilua.

www.haaste.om.fi

Väitös: Hatkat nuorisokodista voivat viedä rikoksen polulle tai uhriksi

Sijoitettujen lasten luvattomat poissaolot eli ”hatkat” ovat suuri riski lasten turvalliselle kehitykselle. Sami Isoniemen väitöstutkimuksen mukaan vähintään joka kymmenes lapsi joutuu luvattoman poissaolon aikana rikoksen uhriksi ja joka kolmas on epäiltynä rikoksesta. Poliisi ja muut toimijat eivät tällä hetkellä aktiivisesti pyri yhteistyössä ehkäisemään ennalta näitä poissaoloja. Väitöskirjassa ehdotetaankin muutoksia poliisin ohjeistuksiin ja käytäntöihin. Luvattomia poissaoloja kertyy poliisin tilastojen mukaan vuosittain yli 3000 kappaletta ja lähes kolmasosa niistä kestää vähintään viikon.

Sami Isoniemi (2019) Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta. Vaasan yliopisto.

Sano ei korruptiolle -kampanja käynnistyi

”Sano ei korruptiolle” on kampanja avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena lisätä tietoutta korruptiosta ja korruptiontorjunnasta. Kampanja myös kannustaa kaikenlaisia organisaatioita liittymään mukaan rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty.

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan osoitteessa korruptiontorjunta.fi/eikorruptiolle.

Seuraa rikoksentorjuntaneuvostoa (@rtneuvosto) myös Twitterissä!

Uutiskirje